An Bang

TTC Sugar lãi ròng quý III niên độ tài chính đạt hơn 205 tỷ đồng, tăng gần 7%

Chuyên mục: Chứng khoán
TTC Sugar lãi ròng quý III niên độ tài chính đạt hơn 205 tỷ đồng, tăng gần 7%

Mảng bán đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu, đóng góp 2.947,3 tỷ đồng.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar - HoSE:SBT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2021 – 2022 với lợi nhuận sau thuế tăng 7,5%, đạt 206,8 tỷ đồng. Đơn vị cho hay, sự tăng trưởng lợi nhuận này cho thấy những định hướng trong việc tái cấu trúc đã đi đúng lộ trình, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi.

Mảng bán đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu với tỷ trọng 83,8%, đóng góp 2.947,3 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng 10,5% đạt 3.515,9 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên biên lãi gộp tăng từ 15,8% lên 17,4%. Lợi nhuận gộp tăng 21,9%, đạt 611,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 74,8% chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay, lãi từ khoản ứng trước cho nhà cung cấp và khoản đặt cọc tăng 71,5% lên 123,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn 32%, phần lớn bởi phí lãi vay tăng 13% lên 183,2 tỷ đồng và đơn vị ghi nhận 10,2 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, trong khi cùng kỳ lãi 7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, với mức lần lượt là 39,3% và 44%.

Theo đó, lợi nhuận thuần đạt 239,5 tỷ đồng, tăng 17%. Song hoạt động khác lỗ 18 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước có lãi 10,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 6,9%, lên 205,2 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu niên độ 2021 - 2022, EPS tăng 28,1%, đạt 960,17 đồng/cp do trong kỳ, số lượng cổ phiếu bình quân tăng từ 597,8 triệu đơn vị lên 626,9 triệu đơn vị.

TTC Sugar lãi ròng quý III niên độ tài chính đạt hơn 205 tỷ đồng, tăng gần 7%

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III niên độ 2021 – 2022, quy mô tổng tài sản tăng 23,2% lên 25.215,8 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 61,9%, tương đương 15.612,2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 24,7% còn 1.372,6 tỷ đồng, do đơn vị giảm 38,7% lượng tiền gửi ngân hàng còn 616,1 tỷ đồng.

TTC Sugar có 1.837,7 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 48,2%, trong đó, 804,8 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh (tăng 19,8%), và 1.042,2 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc dưới 12 tháng (tăng 64,1%).

Danh mục chứng khoán kinh doanh của TTC Sugar gồm 740,1 tỷ đồng cổ phiếu GEG, 34,1 tỷ đồng cổ phiếu VNG, 30,2 tỷ đồng cổ phiếu khác và 428,7 triệu đồng đầu tư khác.

TTC Sugar lãi ròng quý III niên độ tài chính đạt hơn 205 tỷ đồng, tăng gần 7%

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34% lên 8.335,6 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán tăng 55,7%, đạt 4.699,5 tỷ đồng, bởi số tiền trả trước cho các đối tác ngoài nông dân, 3 công ty cùng tập đoàn TTC và CTCP Thương mại Thành Thành Công tăng 74,7% lên 3.748,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 24% lên 3.917 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, đầu tư vào công ty liên kết gấp 5,7 lần, đạt 2.102,4 tỷ đồng, sau khi đơn vị rót 128,3 tỷ đồng vào CTCP Khoai mì Tây Ninh, 13,2 tỷ đồng vào TNHH Tapioca Việt Nam, và 1.565,5 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính tăng 19,3% lên 11.207,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 35,8% lên 8.217,6 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 10,5% còn 2.989,6 tỷ đồng.

Vốn cổ phần 6.507,6 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 6.770,1 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối là 1.371,5 tỷ đồng.

Vy Anh

NDH

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

14.70

+2.08%

Biểu đồ mã SBT
6 Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia

VNIndex- Bulltrap

Hiếu Phạm
Tin liên quan
Tin mới cùng chuyên mục