menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là tất cả các tài sản của một công ty dự kiến sẽ được bán, tiêu thụ, sử dụng một cách dễ dàng thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường trong khoảng thời gian một năm. Tài sản ngắn hạn là một khoản mục trên bảng cân đối kế toán và cần được trình bày mỗi năm.

Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán khả mại, các khoản chi phí trả trước và các tài sản ngắn hạn khác. Tài sản ngắn hạn cũng có thể được gọi là tài khoản vãng lai.

- Tài sản ngắn là tất cả tài sản của một công ty dự kiến sẽ được bán hoặc sử dụng thông qua hoạt động kinh doanh thông thường trong vòng 1 năm tới.

- Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán khả mại, các khoản chi phí trả trước và các tài sản ngắn hạn khác.

- Tài sản ngắn hạn rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày và để thanh toán các chi phí hoạt động đang diễn ra.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại