menu
24hmoney
Tín hiệu
VTR (UPCOM)

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

(Vietnam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company)
23.90 +0.30 (+1.27%)

Cập nhật lúc 15:03:21 20/06

KL: 46,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,196.7

16.3%

1,368.5

20.8%

1,919.5

29.8%

1,683.9

70.6%

1,029

377.5%

1,133.1

499.6%

1,478.7

2,419%

986.8

265.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,196.7

16.3%

1,368.5

20.8%

1,919.5

29.8%

1,683.9

70.6%

1,029

377.5%

1,133.1

499.6%

1,478.7

2,487%

986.8

266.8%

Giá vốn hàng bán

1,104.7

-17.8%

1,212.2

-9.7%

1,797

-34.8%

1,578.8

-84.7%

937.6

-344.5%

1,105.1

-734.7%

1,333.6

-656.6%

854.7

-105.8%

Lợi nhuận gộp

92

0.7%

156.2

458.4%

122.5

-15.6%

105.1

-20.4%

91.4

1,901%

28

-50.5%

145.1

221.8%

132.1

190.4%

Thu nhập tài chính

1.3

-39.9%

1.6

-99.3%

1.5

121.5%

5.8

36.8%

2.2

888.9%

244.1

-32.4%

0.7

-98.1%

4.3

-86.5%

Chi phí tài chính

15.6

16.2%

32.6

-209.7%

11.1

62.5%

24

12.5%

18.6

14.7%

29.7

-29.2%

29.7

39.7%

27.4

27.4%

Chi phí tiền lãi

14.4

-53%

10.9

40.4%

9.2

62%

9.4

52.1%

9.4

42.2%

18.3

-103.7%

24.2

39.1%

19.7

-29.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-44.5

N/A

-57.3

N/A

Chi phí bán hàng

8.2

-51.8%

9.6

14.5%

13.2

-18%

11.8

-121.6%

5.4

-333.1%

11.3

-544%

11.2

60.1%

5.3

-24.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

64

-18.7%

81

-33.9%

71.1

-33.4%

64.2

-22.1%

53.9

-81%

60.5

-38.7%

53.3

-72.2%

52.6

13.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

5.6

-64.3%

34.7

-84.9%

28.5

302.7%

11

277.3%

15.8

114.6%

229.9

1.6%

7.1

103.7%

-6.2

97.2%

Thu nhập khác

11.5

977%

1.6

887%

6.6

34,927%

1.1

426.3%

1.1

3,929%

0.2

-93.5%

0

-87.9%

0.2

123.2%

Chi phí khác

-1.1

-155.4%

-0.9

-10.5%

-0.7

-624.1%

-0.6

-23.5%

-0.4

-4,003%

-0.8

-65.4%

-0.1

75.7%

-0.5

74.8%

Thu nhập khác, ròng

10.4

1,552%

0.8

223.9%

5.8

7,120%

0.5

302.8%

0.6

3,879%

-0.6

-129.6%

-0.1

68.5%

-0.3

90.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

16

-2.5%

35.4

-84.5%

34.3

390.8%

11.5

278.3%

16.4

115.2%

229.3

0.4%

7

103.6%

-6.5

97.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3.4

N/A

11.7

N/A

N/A

N/A

5.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.4

N/A

11.7

N/A

N/A

N/A

5.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

12.6

-23%

23.8

-89.6%

34.3

390.8%

5.9

191%

16.4

115.2%

229.3

0.4%

7

103.6%

-6.5

97.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.5

-339.8%

-0.4

-582.3%

-0.1

-598.8%

-0.6

-208.4%

0.2

N/A

-0.1

N/A

0

108.8%

0.6

-36.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

13.1

-18.9%

24.2

-89.5%

34.5

394.6%

6.5

192.5%

16.2

115%

229.4

0.5%

7

103.6%

-7

96.8%

EPS Quý

459

-18.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

300

N/A

565

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả