menu
24hmoney
Tín hiệu
VIX (HOSE)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

(VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY)
18.30 +0.05 (+0.27%)

Cập nhật lúc 14:45:14 21/05

KL: 20,781,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

360.6

32.6%

341.1

43.8%

323

77.2%

687.8

113.8%

272

-39%

237.2

-24.3%

182.3

-53.1%

321.7

-9.7%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

40.2

207.6%

25.8

-18.7%

31

44.2%

16.5

-48.2%

13.1

-81.4%

31.7

-61.8%

21.5

-60.3%

31.8

-34.5%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

12.9

-8.1%

5

-66.3%

N/A

N/A

5.3

N/A

14.1

-51.3%

14.8

258.9%

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

1

24.3%

0.9

16.8%

1

33.9%

0.9

14.9%

0.8

-9.2%

0.8

-24.9%

0.7

-73.8%

0.8

-13.8%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

360.6

32.6%

341.1

43.8%

323

77.2%

687.8

113.8%

272

-39%

237.2

-24.3%

182.3

-53.1%

321.7

-9.7%

Chi phí hoạt động kinh doanh

135

46.8%

92.2

74.5%

67.8

6.5%

20.1

108.5%

253.6

-196.7%

361

-291.6%

72.6

62.6%

235.8

-14.2%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

225.6

1,126%

248.9

301.1%

255.2

132.5%

707.9

724.1%

18.4

-94.9%

-123.8

-156%

109.8

-43.7%

85.9

-42.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

12.2

-57.6%

16.2

-86.5%

8.1

-74.5%

6.7

-29.6%

7.7

-2.7%

8.7

-76.8%

4.6

-12.3%

5.2

21.8%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

201.8

1,598%

235.7

280.8%

248.4

142.8%

702.1

908.4%

11.9

-96.5%

-130.4

-165.5%

102.3

-42.6%

69.6

-47.4%

Thu nhập khác

N/A

N/A

1.3

N/A

0

-100%

1.1

N/A

N/A

N/A

0

-100%

0

-66.9%

0

-98.7%

Chi phí khác

0

-33.3%

-1.7

N/A

0

60%

-0

N/A

0

40%

0

100%

0

100%

0

100%

Lợi nhuận khác

0

-33.3%

-0.4

N/A

N/A

N/A

1.1

N/A

0

-100%

0

100.8%

0

-66%

0

100%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

201.8

1,598%

235.4

280.5%

248.4

142.7%

703.2

910%

11.9

-96.5%

-130.4

-165.5%

102.3

-42.6%

69.6

-47%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

47.5

-82.9%

22.6

-933%

79.6

-203.4%

28

-80.2%

25.9

41.8%

2.2

95.1%

26.2

-27.3%

15.6

74.8%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

7.6

-69.1%

21.5

-171.8%

30.3

153.4%

109.6

-2,627%

24.5

210.9%

30

329.2%

12

217.8%

4.3

-88.6%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

161.9

1,451%

191.2

286.4%

199.2

126.1%

565.6

868.5%

10.4

-96.1%

-102.6

-163.5%

88.1

-40.3%

58.4

-45.9%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

161.9

1,451%

191.2

286.4%

199.2

126.1%

565.6

868.5%

10.4

-96.1%

-102.6

-163.5%

88.1

-40.3%

58.4

-45.9%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

298

114.4%

742

2,648%

18

-96.1%

-335

-357.7%

139

-88%

27

-96.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại