menu
24hmoney
Tín hiệu
PVE (UPCOM)

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-Công ty Cổ phần

(PetroVietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company)
1.60 -0.10 (-5.88%)

Cập nhật lúc 14:59:56 19/04

KL: 41,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20 Q2/21

Doanh thu

42.2

-49.2%

104.7

158.5%

32

-71.8%

52

33.7%

83.1

N/A

40.5

N/A

113.4

N/A

38.9

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

42.2

-49.2%

104.7

158.5%

32

-71.8%

52

33.7%

83.1

N/A

40.5

N/A

113.4

N/A

38.9

Giá vốn hàng bán

31.6

50%

48.2

-162.9%

28.4

69%

136.8

-920.7%

63.3

N/A

18.4

N/A

91.5

N/A

13.4

Lợi nhuận gộp

10.6

-46.7%

56.5

154.8%

3.6

-83.5%

-84.8

-432.5%

19.8

N/A

22.2

N/A

21.9

N/A

25.5

Thu nhập tài chính

0.1

-10.8%

2.1

73.1%

0.1

-88.8%

270.7

11,368%

0.1

N/A

1.2

N/A

1.2

N/A

2.4

Chi phí tài chính

1.8

82.5%

8.4

28.5%

0.3

97.1%

124.7

-553.9%

10.1

N/A

11.7

N/A

10.4

N/A

19.1

Chi phí tiền lãi

1.8

82.5%

8.4

29.4%

0.3

97.5%

7.9

55%

10.1

N/A

11.9

N/A

11.9

N/A

17.6

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.5

-8.4%

42.3

-466.9%

2.7

57.6%

57.6

-836.5%

6.9

N/A

7.5

N/A

6.3

N/A

6.2

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.4

-51.9%

7.9

88.3%

0.7

-88.3%

3.7

38.7%

3

N/A

4.2

N/A

6.4

N/A

2.6

Thu nhập khác

N/A

N/A

0.2

624%

0.1

464.1%

0

-74.3%

0

N/A

0

N/A

-0

N/A

0.1

Chi phí khác

-0.2

80.9%

-1.3

24.5%

-0.3

91%

-1.3

-331.3%

-0.9

N/A

-1.7

N/A

-3.6

N/A

-0.3

Thu nhập khác, ròng

-0.2

80.9%

-1.1

33.5%

-0.2

93.1%

-1.2

-489.7%

-0.9

N/A

-1.7

N/A

-3.6

N/A

-0.2

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.3

-39.7%

6.8

168.1%

0.5

-82.3%

2.4

-0.4%

2.1

N/A

2.5

N/A

2.8

N/A

2.4

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.5

74.5%

1.7

7.8%

0.1

94.1%

1.5

6.8%

1.8

N/A

1.8

N/A

2.4

N/A

1.6

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.9

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.5

74.5%

1.7

38.7%

0.1

94.1%

1.5

6.8%

1.8

N/A

2.8

N/A

2.4

N/A

1.6

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.8

162.3%

5.1

2,408%

0.4

-12.5%

0.9

12.6%

0.3

N/A

-0.2

N/A

0.4

N/A

0.8

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

309.5%

0.1

958.9%

0

1,218%

0

229.2%

0

N/A

-0

N/A

0

N/A

0

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.7

151%

5

2,469%

0.3

-21.8%

0.9

11.1%

0.3

N/A

-0.2

N/A

0.4

N/A

0.8

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại