menu
24hmoney
Tín hiệu
PGC (HOSE)

Tổng Công ty Gas Petrolimex-Công ty Cổ phần

(Petrolimex Gas Joint Stock Company)
14.60 +0.05 (+0.34%)

Cập nhật lúc 14:45:14 22/02

KL: 11,300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,029.8

1.5%

802.2

-17.6%

813.4

-26.4%

978.2

-1.8%

1,014.1

0.9%

973.7

27.4%

1,105.1

37.6%

995.9

17.1%

Các khoản giảm trừ

19.2

11.5%

18.4

0.1%

19.7

-6.1%

22.4

-42.3%

21.7

-52.6%

18.4

-58%

18.6

-14.1%

15.7

-7.4%

Doanh thu thuần

1,010.6

1.8%

783.8

-17.9%

793.7

-26.9%

955.8

-2.5%

992.4

0.2%

955.3

27%

1,086.5

38.1%

980.1

17.3%

Giá vốn hàng bán

809.3

0.8%

630.4

21.8%

651.7

31%

792.9

5.5%

816

2.1%

805.7

-24.9%

944.1

-50.6%

838.8

-22.4%

Lợi nhuận gộp

201.3

14.1%

153.4

2.6%

142.1

-0.2%

163

15.3%

176.4

12.7%

149.6

39.4%

142.4

-10.7%

141.4

-6%

Thu nhập tài chính

22.5

-9.7%

23.9

19.3%

25.7

35.4%

21.7

21%

24.9

68.5%

20

43.2%

19

35.2%

17.9

51.2%

Chi phí tài chính

13.9

36%

19.6

-11.3%

22.4

-58.8%

19.5

-83.2%

21.7

-159.9%

17.6

-119.7%

14.1

-58.6%

10.6

-41.9%

Chi phí tiền lãi

12.6

26.7%

16.6

-7.5%

21.8

-70.4%

17.2

-62.6%

17.2

-114.9%

15.4

-88.5%

12.8

-46%

10.6

-41.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

110.8

-14.7%

94.3

-10.4%

87.2

-10.8%

89.2

-15.2%

96.5

-15.5%

85.5

-19.3%

78.7

-1%

77.5

1.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

68.3

-52.5%

35.9

-27.5%

21.9

28.6%

36.4

-11.3%

44.8

3.1%

28.1

7.6%

30.6

-22.5%

32.7

-6.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

30.9

-19.4%

27.5

-28.4%

36.3

-4.3%

39.6

2.8%

38.3

15.5%

38.5

242.4%

38

-38.5%

38.5

-14.6%

Thu nhập khác

2.6

-34.9%

0.2

-72%

1.7

-14.1%

0.1

-92.8%

4

-72.1%

0.6

-59.1%

2

-82.4%

1.3

56.6%

Chi phí khác

-2

-1,520%

-0.8

-37.5%

-0.2

-271.9%

-0.4

-98.2%

-0.1

98.8%

-0.5

-507.2%

-0.1

99.3%

-0.2

-51%

Thu nhập khác, ròng

0.6

-83.9%

-0.6

-975.5%

1.5

-23.5%

-0.3

-125.9%

3.8

-10.6%

0.1

-95.3%

1.9

-19%

1.1

57.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

31.5

-25.3%

27

-30%

37.8

-5.2%

39.3

-0.8%

42.1

12.5%

38.5

204.8%

39.9

-37.8%

39.7

-13.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

9.1

-1.5%

7.2

12.3%

7.5

14.9%

8.9

-7.7%

9

-5.2%

8.2

-227.8%

8.8

36.2%

8.3

12.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

-107.8%

0.4

-631.9%

0.6

-1,136%

0

-91%

0.1

495.5%

0.1

852.9%

0.1

-58%

0.4

870%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

9.1

-3.2%

7.6

6.4%

8.1

7.7%

8.9

-12.9%

8.8

-3.2%

8.2

-225.8%

8.7

36%

7.9

17%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

22.4

-32.8%

19.3

-36.4%

29.8

-4.5%

30.5

-4.2%

33.3

15.3%

30.4

199.7%

31.2

-38.2%

31.8

-12.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

1

-8.2%

2

132.4%

1.7

-22.5%

1.9

69.9%

1.1

99%

0.9

69.3%

2.2

26.7%

1.1

-63.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

21.4

-33.6%

17.3

-41.4%

28

-3.2%

28.6

-6.8%

32.2

13.7%

29.5

206.7%

29

-40.6%

30.7

-8%

EPS Quý

354

13.8%

459

-6.1%

292

-5.2%

474

-6.9%

311

-33.8%

489

207.6%

308

-52.7%

509

-8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại