menu
24hmoney
Tín hiệu
PDR (HOSE)

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

(Phat Dat Real Estate Development Corp)
25.80 +0.45 (+1.78%)

Cập nhật lúc 14:45:27 12/06

KL: 4,382,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

162.2

-15.6%

68.1

365.2%

354.8

3,092%

2.4

-99.7%

192.3

-69.3%

14.6

-98.8%

11.1

-99.1%

853.4

58.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

162.2

-15.6%

68.1

365.2%

354.8

3,092%

2.4

-99.7%

192.3

-69.3%

14.6

-98.8%

11.1

-99.1%

853.4

58.7%

Giá vốn hàng bán

0.9

95.4%

9.2

67.9%

43.6

-781.9%

0.7

99.3%

20.4

79.5%

28.6

74.4%

4.9

98.8%

95.2

27.9%

Lợi nhuận gộp

161.3

-6.2%

58.9

520.9%

311.2

4,946%

1.7

-99.8%

171.9

-67.3%

-14

-101.3%

6.2

-99.3%

758.2

86.9%

Thu nhập tài chính

1.1

-54.4%

421.5

2,471%

0.6

-100%

529.8

63,806%

2.5

365.7%

16.4

543.6%

1,249

N/A

0.8

-74.6%

Chi phí tài chính

65.5

31.9%

87.8

60.3%

113.1

28.1%

104.5

32%

96.2

9.3%

221.1

-202.2%

157.4

-299.9%

153.8

-424.8%

Chi phí tiền lãi

65.5

25.7%

78.8

43.9%

86.1

34.9%

93.3

28.7%

88.1

12.6%

140.5

-98.3%

132.2

-248.7%

130.8

-363.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-7.7

-1,459%

-10.6

-83,933%

-6.8

-53,713%

-5.4

-33,354%

-0.5

-3,167%

-0

88.9%

-0

N/A

-0

N/A

Chi phí bán hàng

3.1

15.8%

3.8

16.6%

3.5

57.3%

3.5

45.9%

3.7

30.9%

4.5

5.4%

8.1

-79.6%

6.6

-45.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

43.4

-2.2%

71.1

1.8%

44.8

32.1%

41

50%

42.5

29.3%

72.4

6.5%

66.1

-17.8%

82

-85.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

42.7

35.3%

307.1

203.9%

143.5

-86%

377.1

-27%

31.5

-91.1%

-295.7

-130.7%

1,023.6

35.3%

516.5

56.1%

Thu nhập khác

33.8

85,609%

70.2

2,462%

0

-85%

0.1

36.1%

0

13,660%

2.7

1,750%

0.1

-98.5%

0.1

-74.5%

Chi phí khác

-0.1

76.5%

-25.5

-598.2%

-2.6

97.4%

-11.5

-1,233%

-0.6

61.5%

-3.7

78.3%

-102.9

-3,156%

-0.9

90.3%

Thu nhập khác, ròng

33.6

6,634%

44.6

4,951%

-2.6

97.4%

-11.4

-1,357%

-0.5

64.2%

-0.9

94.5%

-102.8

-3,005%

-0.8

90.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

76.3

146%

351.8

218.6%

140.9

-84.7%

365.7

-29.1%

31

-91.2%

-296.6

-131.3%

920.8

21.1%

515.8

60.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

23.7

-176%

69.2

-206.8%

39.2

81.3%

90

21.4%

8.6

88.5%

64.8

133.1%

209.6

-36.5%

114.4

-60.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-100.4%

N/A

N/A

2.3

N/A

N/A

N/A

7.2

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

23.7

-176%

69.2

-203.2%

39.2

81.3%

90

16.1%

8.6

88.5%

67.1

134.3%

209.6

-37%

107.2

-50.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

52.6

134.6%

282.6

223.1%

101.7

-85.7%

275.7

-32.5%

22.4

-92%

-229.5

-130.5%

711.2

17.1%

408.5

62.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

103.3%

0

-100%

-0

99.9%

0.1

101.4%

-1.6

39.5%

37.4

1,700%

-6.5

-693%

-4.1

-612.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

52.6

118.6%

282.6

205.9%

101.7

-85.8%

275.7

-33.2%

24.1

-91.5%

-266.9

-135.4%

717.7

18.1%

412.6

64%

EPS Quý

69

97.1%

392

202.3%

146

-85.8%

411

-6.8%

35

-93.7%

-383

-125.2%

1,031

-17.1%

441

2.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả