menu
24hmoney
Tín hiệu
ORS (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

(Tien Phong Securites Corporation)
17.00 +0.35 (+2.10%)

Cập nhật lúc 14:45:16 28/02

KL: 9,056,300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

570.7

-19.9%

630.1

14.6%

922.3

39.4%

698.5

-13.9%

712.4

56.8%

550

56.8%

661.7

131.6%

810.9

217.8%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

10.3

-34.3%

11.8

-22.7%

11.1

-39.9%

8.6

-64.9%

15.7

-43%

15.3

-27.1%

18.4

-26.8%

24.4

157.3%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

N/A

11.9

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

66.2

9.6%

18.1

63,114%

0.8

-95.3%

1

-93%

60.4

430.5%

0

-90.8%

17.5

205.3%

14.4

14,257%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

153.7

-60.1%

282.2

68.9%

273.6

215%

324.9

1,013%

385.6

795.1%

167.1

160.2%

86.9

89%

29.2

2.3%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

91.9

1,005%

81.7

5,469%

31.6

1,637%

28.8

92.1%

8.3

216.1%

1.5

277.7%

1.8

2,121%

15

2,858%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

570.7

-19.9%

630.1

14.6%

922.3

39.4%

698.5

-13.9%

712.4

56.8%

550

56.8%

661.7

131.6%

810.9

217.8%

Chi phí hoạt động kinh doanh

377.7

33.5%

433.9

-22.6%

733.2

-5%

489.4

-15%

567.7

-91.5%

353.9

-58.3%

698

-328.6%

425.7

-326.7%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

193

33.4%

196.2

0.1%

189.1

621.6%

209.2

-45.7%

144.7

-8.3%

196

54.2%

-36.2

-129.5%

385.3

147.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

31.2

30.9%

31.2

21%

33.8

21%

36.8

2.1%

45.2

12.1%

39.5

-38%

42.8

-79.2%

37.6

-118%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

63.2

340.7%

46.8

-47.2%

29.5

118.3%

52.2

-81.3%

-26.2

-155.7%

88.5

89.3%

-161.2

-382.6%

279.8

146.2%

Thu nhập khác

11.6

9.5%

24.5

N/A

35.1

N/A

20.6

N/A

10.6

421.6%

0

-97.1%

N/A

N/A

0

-99.8%

Chi phí khác

N/A

N/A

-0

96.5%

0

N/A

0

100%

-0.7

47.3%

-0.3

N/A

N/A

N/A

-0.2

N/A

Lợi nhuận khác

11.6

17.6%

24.5

10,304%

35.1

N/A

20.6

13,380%

9.8

1,425%

-0.2

-169.1%

N/A

N/A

-0.2

-106.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

74.8

555.8%

71.3

-19.3%

64.6

140.1%

72.8

-74%

-16.4

-134.3%

88.3

87.4%

-161.2

-371.7%

279.7

140.8%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

14.5

-11.1%

6.8

71.5%

10.4

453.7%

10.4

81.6%

13

-32.7%

23.8

-155.5%

2.9

80.7%

56.5

-156.1%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

1.3

-108.1%

5.2

-184.6%

25.8

-173.5%

1.4

22.2%

16.2

526.1%

6.1

175.4%

35.2

264.2%

1.8

-163.1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

59

548.2%

59.3

-15.9%

49.2

138.1%

61

-72.4%

-13.2

-138.6%

70.6

137.7%

-128.9

-339.9%

221.4

128.6%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

59

548.2%

59.3

-15.9%

49.2

138.1%

61

-72.4%

-13.2

-138.6%

70.6

137.7%

-128.9

-339.9%

221.4

128.6%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

295

547%

297

-15.9%

246

138.1%

305

-72.5%

-66

-138.6%

353

133.8%

-645

-220.1%

1,107

14.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại