menu
24hmoney
Tín hiệu
NRC (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

(Danh Khoi Group Joint Stock)
3.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:04:55 29/03

KL: 225,000 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp NRC 225,000
KL MUA chủ động 47,900 M
KL BÁN chủ động 154,700 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 22,400
Giao dịch thoả thuận NRC
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Thời gian Giá Khối lượng Giá trị Giá trị tích luỹ

10:53:49

NRC

3.6

5,000

18,000,000

18,000,000

Thống kê khớp lệnh theo khối lượng NRC
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

29

46.03%

21

33.33%

6

9.52%

2

3.17%

7,300

3.24%

4,700

2.09%

1,800

0.8%

800

0.36%

1K-10K

28

44.44%

11

17.46%

17

26.98%

0

0%

86,900

38.62%

23,200

10.31%

63,700

28.31%

0

0%

10K-50K

5

7.94%

2

3.17%

2

3.17%

1

1.59%

74,300

33.02%

20,000

8.89%

32,700

14.53%

21,600

9.6%

50K-200K

1

1.59%

0

0%

1

1.59%

0

0%

56,500

25.11%

0

0%

56,500

25.11%

0

0%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh NRC
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:01

3.9

0.00

21,600

-

14:28:30

3.8

-0.10

22,700

B

14:26:24

3.9

0.00

100

M

14:20:05

3.8

-0.10

1,000

B

14:17:11

3.8

-0.10

56,500

B

13:59:29

3.9

0.00

300

M

13:48:17

3.9

0.00

200

M

13:48:14

3.9

0.00

100

M

13:38:18

3.9

0.00

10,000

M

13:38:06

3.9

0.00

200

M

13:37:50

3.8

-0.10

9,100

B

13:35:12

3.8

-0.10

2,800

B

13:29:08

3.8

-0.10

5,000

B

13:26:07

3.8

-0.10

10,000

B

13:25:30

3.8

-0.10

100

B

13:23:07

3.9

0.00

100

M

13:22:12

3.9

0.00

100

M

13:18:17

3.8

-0.10

2,500

B

13:17:44

3.8

-0.10

5,000

B

13:17:22

3.8

-0.10

5,000

B

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch NRC

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

1 ngày
-
1 tuần
-
1 tháng
-
3 tháng
-
6 tháng
-
Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL

29/03/2023

3.9

0 0.00%

0.86

225,000

28/03/2023

3.9

0.1 +2.63%

4.42

1,133,400

27/03/2023

3.8

0 0.00%

2.74

719,700

24/03/2023

3.8

0.1 +2.70%

2.73

721,900

23/03/2023

3.7

-0.1 -2.63%

1.88

508,300

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại NRC Giao dịch khối ngoại NRC

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/03/23

3.90

0

0

0

0

0

--

28/03/23

3.90

20,000

0

+20,000

0

0

--

27/03/23

3.80

0

0

0

0

0

--

24/03/23

3.80

0

0

0

0

0

--

23/03/23

3.70

10,400

0

+10,400

0.04

0

--

Xem thêm Xem thêm