menu
24hmoney
Tín hiệu
NRC (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

(Danh Khoi Group Joint Stock)
4.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:27:57 17/04

KL: 204,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1.6

88.2%

1.1

-97.1%

1.9

-98.5%

N/A

N/A

0.9

-99.7%

36.1

-68.7%

130.4

6,987%

26.9

820%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1.6

88.2%

1.1

-97.1%

1.9

-98.5%

N/A

N/A

0.9

-99.7%

36.1

-68.7%

130.4

6,987%

26.9

820%

Giá vốn hàng bán

0

59.8%

0.1

-30.7%

0

99.9%

N/A

N/A

0

99.8%

0.1

99%

31.2

-9,189%

8.8

-1,091%

Lợi nhuận gộp

1.6

97%

0.9

-97.4%

1.9

-98.1%

N/A

N/A

0.8

-99.7%

36

-66.4%

99.2

6,496%

18.2

728.7%

Thu nhập tài chính

0

-98.5%

0

-100%

0

100%

0

-100%

0

-62.1%

15

N/A

8.4

N/A

19

N/A

Chi phí tài chính

19.9

30.1%

4.9

-0.1%

28.7

-10.5%

1.8

63.7%

28.4

-552.3%

4.9

-202.7%

26

-804%

4.9

-221.5%

Chi phí tiền lãi

16.7

41%

4

18.2%

27.8

-7.1%

0.8

84.3%

28.4

-582.8%

4.9

-202.7%

26

-804%

4.9

-221.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1.1

201.1%

-0.5

-254.6%

0.3

-11.7%

0.5

N/A

0.4

N/A

0.3

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.1

-12.5%

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

71.1

336.6%

13.9

-137.7%

31.7

51.6%

15.6

-56.1%

30

-67.5%

36.9

342.8%

65.4

-103.4%

10

48%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

53.9

194.2%

-18.3

-122%

-58.2

-280.4%

-16.8

-175.4%

-57.2

-123.3%

83.3

11.6%

-15.3

67.4%

22.3

169.7%

Thu nhập khác

N/A

N/A

42.1

170.3%

41.2

-35.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

-59.9

-698.4%

64.2

2,739%

0.1

-99.3%

Chi phí khác

-0.3

94.5%

-2.2

-5,169%

-1.6

67.6%

-0

98.9%

-6.3

47.9%

-0

33.7%

-4.8

-294.8%

-1.6

-28.5%

Thu nhập khác, ròng

-0.3

94.5%

39.9

166.5%

39.6

-33.3%

-0

98.8%

-6.3

-258.9%

-59.9

-702.7%

59.4

5,561%

-1.5

-117.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

53.5

184.3%

21.5

-7.7%

-18.5

-142%

-16.8

-181%

-63.5

-126%

23.3

-72.4%

44.1

196.2%

20.8

189.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

14.6

-358.6%

3.9

49.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.6

110.6%

7.6

31.6%

9.8

N/A

4.2

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

9

-275%

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

2.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

23.6

-827.9%

3.9

49.3%

0

99.9%

N/A

N/A

3.2

106.1%

7.6

31.6%

9.8

N/A

4.2

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

30

149.7%

17.7

12.5%

-18.5

-154%

-16.8

-201.6%

-60.3

-131.7%

15.7

-78.6%

34.3

174.8%

16.6

171.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

-46.1%

-0

-273.1%

-0

90.5%

-0

N/A

-0

100%

0

100%

-0.3

60.4%

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

30

149.7%

17.7

12.5%

-18.5

-153.5%

-16.8

-201.6%

-60.3

-131.5%

15.7

-78.7%

34.6

176.7%

16.6

174.1%

EPS Quý

326

147.3%

194

7.8%

-200

N/A

-188

N/A

-689

-126.9%

180

-83.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại