menu
24hmoney
Tín hiệu
JVC (HOSE)

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

(Japan Viet Nam Medical Investment And Development Joint Stock Company)
3.45 -0.21 (-5.74%)

Cập nhật lúc 14:45:04 19/07

KL: 508,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

118.5

5%

195.3

29.4%

129

-10.3%

139.3

37.1%

112.9

27.1%

151

56.1%

143.9

33%

101.6

3.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

0.2

-62.6%

0.1

-71.7%

0.1

-184.6%

0.1

-507.8%

0.1

35.7%

0.1

-38.3%

0

N/A

Doanh thu thuần

118.5

5%

195.1

29.3%

128.9

-10.4%

139.2

37.1%

112.8

27.1%

150.8

56.3%

143.8

33%

101.6

3.8%

Giá vốn hàng bán

88.9

0%

141.6

-21.7%

98.2

12%

109.5

-39%

89

-0.7%

116.3

-43.4%

111.6

-18.5%

78.8

9.6%

Lợi nhuận gộp

29.6

24%

53.5

55.1%

30.7

-4.8%

29.7

30.5%

23.8

5,102%

34.5

124.3%

32.3

130.7%

22.8

112.8%

Thu nhập tài chính

5.5

-45%

2.7

6.1%

4

92.7%

7.5

-12.6%

10

292.6%

2.5

-72.2%

2.1

-3%

8.6

330.7%

Chi phí tài chính

1.5

-50.6%

2.6

-76.7%

1.7

-116.1%

1.1

54.1%

1

8.7%

1.4

-26.1%

0.8

40.1%

2.3

-86.4%

Chi phí tiền lãi

1.4

-49.4%

1.9

-195.8%

1.4

-78.3%

1.1

-17.5%

1

7.9%

0.6

34.7%

0.8

40.4%

0.9

6.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

18.1

-6.3%

23

-16.6%

14.6

10.9%

16.6

-16.4%

17.1

-51.9%

19.7

-31.4%

16.4

-4.8%

14.3

-124%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

9.6

11.2%

12.8

31.1%

12.6

-61.5%

7.6

40.5%

10.8

-2.8%

18.6

-79.2%

7.8

-360.1%

12.8

-104.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

5.9

17.1%

17.8

740.3%

5.8

-38.3%

11.9

505.2%

5

125.2%

-2.8

-28.6%

9.3

463.9%

2

265.9%

Thu nhập khác

2.9

198.4%

5.2

-3.9%

3.5

1.9%

1.5

11.9%

1

-75.1%

5.4

145.8%

3.5

308.2%

1.4

30.8%

Chi phí khác

-0.2

-21.2%

-0.3

72.8%

-0.2

28.3%

-0.2

13.8%

-0.2

98.5%

-1

-458.9%

-0.3

61.3%

-0.3

-35.4%

Thu nhập khác, ròng

2.7

234.8%

4.9

12%

3.3

4.3%

1.3

18.5%

0.8

111.8%

4.4

117.7%

3.2

1,566%

1.1

29.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.5

47%

22.7

1,320%

9.1

-27.4%

13.2

331.9%

5.8

121.8%

1.6

1,154%

12.5

628.6%

3.1

981.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.6

N/A

2.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.9

N/A

0.2

-72.8%

0

98.3%

0

309.8%

N/A

N/A

0.1

-787%

0.6

-4,005%

0

70.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.7

N/A

2.8

-2,126%

0

98.3%

0

309.8%

N/A

N/A

0.1

-787%

0.6

-4,005%

0

70.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

6.8

17.5%

19.9

1,251%

9.1

-23.8%

13.2

332.9%

5.8

121.4%

1.5

986.1%

11.9

600%

3.1

940.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

386.5%

N/A

N/A

-0

14.9%

0

100.8%

0

101.4%

-0

N/A

-0

N/A

-0

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

6.8

17.5%

19.9

1,245%

9.1

-23.8%

13.2

329.1%

5.8

121.4%

1.5

989.5%

11.9

600.2%

3.1

948.1%

EPS Quý

61

17.3%

177

1,375%

81

-24.3%

117

333.3%

52

121.7%

12

700%

107

609.5%

27

1,000%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả