menu
24hmoney
Tín hiệu
JVC (HOSE)

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

(Japan Viet Nam Medical Investment And Development Joint Stock Company)
3.24 -0.01 (-0.31%)

Cập nhật lúc 14:44:42 28/11

KL: 248,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

129

-10.3%

139.3

37.1%

112.9

27.1%

151

56.1%

143.9

33%

101.6

3.8%

88.8

-5.1%

96.7

-20%

Các khoản giảm trừ

0.1

-71.7%

0.1

-184.6%

0.1

-507.8%

0.1

35.7%

0.1

-38.3%

0

N/A

0

90.3%

0.2

N/A

Doanh thu thuần

128.9

-10.4%

139.2

37.1%

112.8

27.1%

150.8

56.3%

143.8

33%

101.6

3.8%

88.8

-5%

96.5

-20.1%

Giá vốn hàng bán

98.2

12%

109.5

-39%

89

-0.7%

116.3

-43.4%

111.6

-18.5%

78.8

9.6%

88.3

1.9%

81.1

38.8%

Lợi nhuận gộp

30.7

-4.8%

29.7

30.5%

23.8

5,102%

34.5

124.3%

32.3

130.7%

22.8

112.8%

0.5

-86.6%

15.4

232.2%

Thu nhập tài chính

4

92.7%

7.5

-12.6%

10

292.6%

2.5

-72.2%

2.1

-3%

8.6

330.7%

2.6

-9.2%

9

349.1%

Chi phí tài chính

1.7

-116.1%

1.1

54.1%

1

8.7%

1.4

-26.1%

0.8

40.1%

2.3

-86.4%

1.1

-29.3%

1.1

-130.1%

Chi phí tiền lãi

1.4

-78.3%

1.1

-17.5%

1

7.9%

0.6

34.7%

0.8

40.4%

0.9

6.6%

1.1

-30.5%

1

-269.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

14.6

10.9%

16.6

-16.4%

17.1

-51.9%

19.7

-31.4%

16.4

-4.8%

14.3

-124%

11.2

7%

15

23.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

12.6

-61.5%

7.6

40.5%

10.8

-2.8%

18.6

-79.2%

7.8

-360.1%

12.8

-104.3%

10.5

30.4%

10.4

52%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

5.8

-38.3%

11.9

505.2%

5

125.2%

-2.8

-28.6%

9.3

463.9%

2

265.9%

-19.8

9.1%

-2.2

95.8%

Thu nhập khác

3.5

1.9%

1.5

11.9%

1

-75.1%

5.4

145.8%

3.5

308.2%

1.4

30.8%

3.9

1,701%

2.2

184.5%

Chi phí khác

-0.2

28.3%

-0.2

13.8%

-0.2

98.5%

-1

-458.9%

-0.3

61.3%

-0.3

-35.4%

-10.6

-686.3%

-0.2

94.7%

Thu nhập khác, ròng

3.3

4.3%

1.3

18.5%

0.8

111.8%

4.4

117.7%

3.2

1,566%

1.1

29.7%

-6.7

-494.9%

2

176.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

9.1

-27.4%

13.2

331.9%

5.8

121.8%

1.6

1,154%

12.5

628.6%

3.1

981.2%

-26.6

-15.8%

-0.2

99.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

98.3%

0

309.8%

N/A

N/A

0.1

-787%

0.6

-4,005%

0

70.3%

0.5

-2,701%

0

15.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0

98.3%

0

309.8%

N/A

N/A

0.1

-787%

0.6

-4,005%

0

70.3%

0.5

-2,701%

0

15.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

9.1

-23.8%

13.2

332.9%

5.8

121.4%

1.5

986.1%

11.9

600%

3.1

940.8%

-27

-17.8%

-0.2

99.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

14.9%

0

100.8%

0

101.4%

-0

N/A

-0

N/A

-0

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

9.1

-23.8%

13.2

329.1%

5.8

121.4%

1.5

989.5%

11.9

600.2%

3.1

948.1%

-27

-17.7%

-0.2

99.7%

EPS Quý

81

-24.3%

117

333.3%

52

121.7%

12

700%

107

609.5%

27

1,000%

-240

-17.6%

-2

99.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại