menu
24hmoney
Tín hiệu
HAH (HOSE)

Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An

(Hai An Transport And Stevedoring Joint Stock Company)
38.60 +0.35 (+0.92%)

Cập nhật lúc 13:28:54 17/04

KL: 844,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

664.8

-21.4%

681.4

-12.5%

611.4

-34.2%

655.1

0.4%

845.4

25.9%

778.6

63.7%

929.2

106.8%

652.5

81.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

664.8

-21.4%

681.4

-12.5%

611.4

-34.2%

655.1

0.4%

845.4

25.9%

778.6

63.7%

929.2

106.8%

652.5

81.7%

Giá vốn hàng bán

551.6

4%

523.1

-30.2%

464.2

6.3%

462.7

-48.1%

574.5

-71.6%

401.7

-19.6%

495.2

-60.8%

312.5

-19.2%

Lợi nhuận gộp

113.1

-58.2%

158.2

-58%

147.2

-66.1%

192.5

-43.4%

270.9

-19.5%

376.9

169.5%

434

207.2%

340

251.3%

Thu nhập tài chính

6.9

-84.2%

10.5

78.9%

7.9

-49.8%

4.7

23.2%

43.9

268.6%

5.9

54.3%

15.8

131.1%

3.8

2.3%

Chi phí tài chính

24.3

53.7%

19.5

-22.6%

19

-25.1%

20.8

-118.9%

52.5

-474.4%

15.9

-79%

15.2

-80.6%

9.5

-46.7%

Chi phí tiền lãi

16.8

19.5%

17.9

-26.7%

19.2

-33.9%

19.5

-110.4%

20.8

-134.1%

14.2

-65.8%

14.4

-72.8%

9.3

-44.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

6.7

3,660%

16.4

42%

0.8

-90.9%

4.4

-53.3%

-0.2

-102%

11.6

181.4%

8.5

146.2%

9.5

297.7%

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

33.3

-5.3%

33.9

-8.2%

28.1

-1.6%

30

-27.2%

31.6

-21.8%

31.3

-65.3%

27.6

-17.4%

23.6

-41.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

69.2

-70%

131.7

-62%

108.8

-73.8%

150.7

-52.9%

230.5

-28.6%

347

189.5%

415.4

247.4%

320.2

301.7%

Thu nhập khác

7.1

315.4%

3.3

896.5%

1.3

970.9%

2.4

1,081%

1.7

34%

0.3

-45.5%

0.1

114.2%

0.2

-99.1%

Chi phí khác

-10

-2,023%

-0.4

96.8%

-0.7

96.5%

-0.1

-87.2%

-0.5

-375.3%

-13.1

-5,504%

-19.2

-711.1%

-0.1

-1,328%

Thu nhập khác, ròng

-2.8

-325.9%

2.9

122.9%

0.6

103.1%

2.3

1,413%

1.3

5.5%

-12.8

-3,458%

-19.1

-497.5%

0.2

-99.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

66.4

-71.3%

134.6

-59.7%

109.4

-72.4%

153

-52.2%

231.7

-28.5%

334.2

177.9%

396.3

240.5%

320.3

214.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

13.8

67.2%

22

63.2%

29.7

58.7%

26.6

53.8%

42.2

26.3%

59.9

-207%

71.9

-284.2%

57.6

-255.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

13.8

67.2%

22

63.2%

29.7

58.7%

26.6

53.8%

42.2

26.3%

59.9

-207%

71.9

-284.2%

57.6

-255.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

52.6

-72.3%

112.6

-59%

79.7

-75.4%

126.4

-51.9%

189.5

-28.9%

274.4

172.3%

324.4

232.1%

262.7

207.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-10.4

-157.7%

6.9

-87.8%

-17.5

-120.6%

7.4

-88.3%

18

-71.4%

56.2

613.5%

84.7

452.4%

62.7

235.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

63

-63.3%

105.7

-51.5%

97.2

-59.4%

119

-40.5%

171.5

-15.7%

218.1

134.8%

239.7

191.1%

199.9

199.3%

EPS Quý

545

-73.2%

922

-68.7%

312

-86.4%

1,588

-58.6%

2,037

-48.4%

2,947

60.1%

2,298

40.1%

3,836

189.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại