menu
24hmoney
Tín hiệu
DAH (HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

(Dong A Hotel Group Joint Stock Company)
3.93 -0.02 (-0.51%)

Cập nhật lúc 14:45:02 21/06

KL: 62,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

19.9

208.6%

15.9

7.3%

12.7

186.3%

12.3

183.8%

6.4

205.3%

14.8

-96.1%

4.4

-97.5%

4.3

-96.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

19.9

208.6%

15.9

7.3%

12.7

186.3%

12.3

183.8%

6.4

205.3%

14.8

-96.1%

4.4

-97.5%

4.3

-96.6%

Giá vốn hàng bán

10.9

7.7%

13.4

-27.6%

7.2

-68.3%

9.4

-304.2%

11.8

-43.8%

10.5

96.9%

4.3

97.4%

2.3

97.8%

Lợi nhuận gộp

9

269.9%

2.5

-42.3%

5.5

3,327%

2.9

45.7%

-5.3

12.4%

4.3

-87.5%

0.2

-99.2%

2

-89.5%

Thu nhập tài chính

0.3

-97.4%

5.3

-1.2%

0.9

-92.5%

4.1

-7%

13.1

-60.5%

5.4

1,059%

12.2

2,585%

4.4

N/A

Chi phí tài chính

4.1

31.7%

4.5

11.9%

5.2

-2.7%

5.4

-133.9%

5.9

-25.5%

5.1

28.8%

5

-2.7%

15.8

288.5%

Chi phí tiền lãi

4.1

31.7%

4.5

11.9%

16.5

-240.8%

5.4

-18.7%

5.9

-25.5%

5.1

28.8%

4.8

1.6%

4.5

46.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0

69.3%

0

99.7%

0

99.4%

0

N/A

0

N/A

0.7

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.2

-431.9%

1.3

-302.9%

0.6

-526.9%

0.8

-199.4%

0.8

-360.3%

0.3

-76%

0.1

43.8%

0.3

-21.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.1

13.2%

2

-43.4%

0.6

-90.8%

0.8

-96.5%

1

-95.5%

3.5

-87.3%

6.9

-53.9%

21.9

105.6%

Thu nhập khác

0

168.7%

0

13.6%

0

-59%

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.1

N/A

-0

-14,844%

N/A

N/A

-0

-100.8%

N/A

N/A

-0

100%

-0.2

79%

0.2

-72.3%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

-16,694%

-0

-600.3%

0

100.4%

-0

-100.8%

0

102.4%

0

100.8%

-0.2

79.2%

0.2

107.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1

-1.7%

1.9

-44.2%

0.6

-90.5%

0.8

-96.6%

1

-95.5%

3.5

-87%

6.7

-52.1%

22.1

154.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.9

-332.3%

0.5

55.7%

0.1

90%

0.2

95.5%

0.2

94.3%

1.1

49.9%

1.3

N/A

3.4

-123.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.9

-332.3%

0.5

55.7%

0.1

90%

0.2

95.5%

0.2

94.3%

1.1

49.9%

1.3

N/A

3.4

-24.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.1

-85.2%

1.5

-38.9%

0.5

-90.6%

0.6

-96.8%

0.8

-95.7%

2.4

-90.3%

5.5

-61.1%

18.7

213.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0

-94.4%

1.4

-41.4%

0.5

-90.6%

0.6

-96.8%

0.8

-95.7%

2.4

-90.3%

5.5

-61.1%

18.7

213.2%

EPS Quý

1

N/A

17

-39.3%

22

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28

-90.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả