menu
24hmoney
Tín hiệu
CNG (HOSE)

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

(Clean Natural Gas Vietnam Joint Stock Company)
32.30 -1.20 (-3.58%)

Cập nhật lúc 13:21:47 17/04

KL: 1,005,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

631.4

-14.6%

745.9

-19.4%

785.2

-26%

841.5

-29.8%

739.4

-26%

925.8

4.1%

1,061.6

55.4%

1,199

42.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

631.4

-14.6%

745.9

-19.4%

785.2

-26%

841.5

-29.8%

739.4

-26%

925.8

4.1%

1,061.6

55.4%

1,199

42.4%

Giá vốn hàng bán

601.2

13.3%

660

21.4%

713.8

28.8%

788

29.2%

693.6

25.5%

839.8

-3.1%

1,001.9

-55%

1,112.5

-41.5%

Lợi nhuận gộp

30.2

-34.1%

85.9

0%

71.3

19.6%

53.5

-38.2%

45.8

-32.7%

85.9

14.3%

59.7

62.9%

86.6

55.1%

Thu nhập tài chính

1.2

-65.3%

1.7

-46.6%

2.4

12.9%

3.2

84.2%

3.3

183%

3.2

253.7%

2.2

170.1%

1.7

39.4%

Chi phí tài chính

0.9

33.1%

1.1

20.5%

1.3

10.4%

1.5

-28.1%

1.4

-6,276%

1.4

N/A

1.4

-1,536%

1.2

-2,567%

Chi phí tiền lãi

0.8

40.8%

1

29.5%

1.1

20.3%

1.3

-11.9%

1.4

-6,326%

1.4

N/A

1.4

-1,324%

1.2

-2,567%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

6.6

10.4%

16

-40.9%

6.9

-22.5%

7.3

44.8%

7.4

-36.7%

11.4

6.7%

5.6

-41.5%

13.3

-181.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

21.9

25.3%

24

28.9%

28

0.8%

30.7

-9.6%

29.3

-51.2%

33.7

-80.7%

28.3

-38.8%

28

-47.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.9

-82.7%

46.5

9.2%

37.6

41.7%

17.2

-62.5%

11.1

-75.1%

42.6

-5.7%

26.5

100.7%

45.8

37.5%

Thu nhập khác

0

-100%

0.1

43.6%

0.1

671.3%

0.1

-95%

17.8

39,289%

0.1

4,251%

0

-66.4%

1.4

5,416%

Chi phí khác

-0

N/A

-1.7

-1,747%

-0.1

95.3%

-0

62%

N/A

N/A

-0.1

N/A

-1.8

-2,268%

-0

98.1%

Thu nhập khác, ròng

0

-100%

-1.6

-12,549%

-0

99.5%

0.1

-95.7%

17.8

45,883%

-0

-791.8%

-1.8

-3,734%

1.4

187.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.9

-93.4%

45

5.5%

37.6

52%

17.3

-63.5%

28.9

-35.1%

42.6

-5.8%

24.7

87.7%

47.2

48.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0

99.6%

0.3

-116.2%

10.8

23.9%

7.3

49.1%

3.7

70.2%

1.8

148.1%

14.2

-194.2%

14.4

10.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.6

74.9%

8.4

4.3%

2.9

-60.7%

4

-8.4%

2.2

-156.7%

8.8

-32.3%

7.5

234.2%

4.3

-31.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.6

90.3%

8.7

-23.8%

7.9

-16.7%

3.4

66.5%

5.9

29.6%

7

31.7%

6.8

-159.9%

10.1

-2.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.3

-94.2%

36.3

1.9%

29.7

65.3%

13.9

-62.6%

22.9

-36.5%

35.6

1.9%

17.9

70%

37.1

69.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.3

-94.2%

36.3

1.9%

29.7

65.3%

13.9

-62.6%

22.9

-36.5%

35.6

1.9%

17.9

70%

37.1

69.3%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,471

116.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại