menu
24hmoney
Tín hiệu
CMG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

(CMC Corporation)
44.30 -1.55 (-3.38%)

Cập nhật lúc 13:29:38 17/04

KL: 454,000 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,117.8

-8%

1,785.8

-1.9%

1,772.5

3.7%

1,835.8

3.4%

2,302.1

25.2%

1,821.1

32.4%

1,709.7

31.4%

1,775.7

33.3%

Các khoản giảm trừ

1

N/A

0.1

-114.9%

1.1

-183.7%

4.9

-41,919%

N/A

N/A

0.4

228.5%

0.4

-248.9%

0

98.9%

Doanh thu thuần

2,116.7

-8.1%

1,785.7

-2%

1,771.5

3.6%

1,830.8

3.1%

2,302.1

25.2%

1,821.4

32.4%

1,709.3

31.4%

1,775.7

33.4%

Giá vốn hàng bán

1,710.1

10.1%

1,472.9

-1.2%

1,466.8

-5.7%

1,477.5

-2.3%

1,902.4

-27.2%

1,455.6

-32.2%

1,387.3

-30.1%

1,444.1

-25.8%

Lợi nhuận gộp

406.7

1.7%

312.9

-14.5%

304.7

-5.4%

353.3

6.5%

399.7

16.6%

365.9

33.4%

322

37.1%

331.6

80.4%

Thu nhập tài chính

28.8

30.9%

37

44.4%

27.1

64%

33.9

31.8%

22

14.9%

25.6

-5.4%

16.5

-21.1%

25.7

28.6%

Chi phí tài chính

29.5

9.4%

27.9

12%

25.8

-12.3%

38.6

-105.8%

32.5

-61.5%

31.7

-70%

22.9

-33.1%

18.7

-37.7%

Chi phí tiền lãi

24.8

4.2%

29

-3.1%

20.5

-13.9%

31.3

-91.2%

25.9

-34.9%

28.1

-58.6%

18

-2.9%

16.4

-36.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

12.9

39.6%

11.7

29.9%

9.1

26.6%

7.7

33.7%

9.2

33.9%

9

54.9%

7.2

27%

5.7

-9.3%

Chi phí bán hàng

121.8

14.2%

117.2

14%

99.4

3.8%

185

-14.9%

141.9

-28.2%

136.2

-34.2%

103.3

-12.9%

160.9

-50.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

128.1

-3.3%

127.5

-1.7%

107

5.8%

115.3

-17.3%

124.1

-17.1%

125.3

-59.4%

113.5

-40.7%

98.3

-185.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

168.9

27.6%

88.9

-17%

108.6

2.6%

55.9

-34.2%

132.3

0.2%

107.1

-1.1%

105.9

47%

85.1

54.6%

Thu nhập khác

5.6

44.5%

1.9

1,572%

1.2

33.1%

1

122.5%

3.9

-14.2%

-0.1

-104.7%

0.9

-49.4%

-4.5

-196.5%

Chi phí khác

-0.4

88.5%

-2.8

-1,873%

-0.2

65.7%

-1.1

95%

-3.2

-290.4%

0.2

101.8%

-0.7

2%

-22.8

-87,255%

Thu nhập khác, ròng

5.3

638%

-0.9

-3,191%

1

326.8%

-0.1

99.6%

0.7

-80.9%

0

100.5%

0.2

-79.3%

-27.3

-677%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

174.2

30.9%

88

-17.9%

109.6

3.3%

55.8

-3.3%

133

-2.1%

107.2

5%

106.1

45.1%

57.7

-3.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

21.1

-140.7%

7.5

61.3%

13.2

7.3%

4.7

44.9%

8.8

47.4%

19.4

-25.4%

14.2

-33.1%

8.6

42.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

-72.5%

0

-97.7%

0.2

1,711%

1.9

-540.9%

0.5

1,090%

1.5

19,221%

0

163.8%

0.4

2,205%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

21

-153%

7.5

58.3%

12.9

9%

6.7

17.9%

8.3

50.4%

17.9

-15.8%

14.2

-32.7%

8.1

45.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

153.2

22.8%

80.5

-9.8%

96.7

5.2%

49.1

-0.9%

124.8

4.7%

89.2

3.1%

91.9

47.3%

49.6

10.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

23.2

76%

13

-1.2%

12.8

6.3%

6.2

-61%

13.2

-36.6%

13.1

-37.7%

12

-34.4%

16

-2.3%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

130.1

16.6%

67.5

-11.3%

83.9

5%

42.9

27.6%

111.6

13.5%

76.1

16.3%

79.9

81.2%

33.6

18%

EPS Quý

N/A

N/A

449

46.3%

557

-24%

257

307.9%

744

-24.4%

307

-53.1%

733

66.2%

63

1.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại