menu
24hmoney
Tín hiệu
BKC (HNX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

(Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation)
6.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:06 15/04

KL: 3,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

180.5

32.2%

95.9

92.3%

94.2

307.7%

69.3

125.6%

136.6

-32.9%

49.9

-14.3%

23.1

-70.1%

30.7

-21.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

180.5

32.2%

95.9

92.3%

94.2

307.7%

69.3

125.6%

136.6

-32.9%

49.9

-14.3%

23.1

-70.1%

30.7

-21.2%

Giá vốn hàng bán

172.1

-25.1%

89.5

-97%

86.5

-443.1%

61.4

-153.1%

137.6

11.5%

45.5

28.3%

15.9

81.4%

24.3

48.3%

Lợi nhuận gộp

8.4

902.3%

6.4

44%

7.7

7.3%

7.9

22.6%

-1.1

-102.2%

4.4

184.9%

7.2

184.2%

6.5

181.9%

Thu nhập tài chính

0.9

665.8%

1.3

-80.8%

0

29.8%

0

-96.5%

0.1

-95.2%

6.5

N/A

0

-23.9%

0

1,839%

Chi phí tài chính

2.6

23.9%

2.8

19.1%

3

8.6%

2.9

5.8%

3.5

-2%

3.5

4.6%

3.3

-0.8%

3.1

6.6%

Chi phí tiền lãi

2.6

23.9%

2.8

19.1%

3

8.6%

2.9

7%

3.5

-2%

3.5

4.6%

3.3

-0.8%

3.1

6.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

1

-10.5%

1

N/A

0.5

N/A

1.1

N/A

0.9

-102.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.6

11.7%

3.7

-19.7%

3.7

-18.3%

3

13.2%

4

-54.7%

3.1

-26.2%

3.1

7.8%

3.4

-9.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2.1

122.1%

0.1

-97.9%

1.5

101%

0.9

1,661%

-9.4

-121.3%

4.3

137.9%

0.7

104.9%

-0.1

99.6%

Thu nhập khác

1.8

-56%

1.2

0.4%

1.1

-2.8%

1.2

0.2%

4.2

257%

1.2

-0%

1.2

0.1%

1.2

-1.2%

Chi phí khác

-1.9

-172.8%

-0.7

-90.8%

-0.4

-243.9%

-0.5

-102.1%

-0.7

-33.6%

-0.4

-23.9%

-0.1

53%

-0.2

53.5%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

-103.1%

0.5

-42%

0.7

-31.4%

0.7

-27.2%

3.5

444.2%

0.8

-8.3%

1.1

15.1%

0.9

41.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2

133.2%

0.6

-89.1%

2.2

23.4%

1.6

78.3%

-5.9

-113.3%

5.1

148.6%

1.8

112.6%

0.9

106.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2

133.2%

0.6

-89.1%

2.2

23.4%

1.6

78.3%

-5.9

-113.3%

5.1

148.6%

1.8

112.6%

0.9

106.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2

133.2%

0.6

-89.1%

2.2

23.4%

1.6

78.3%

-5.9

-113.3%

5.1

148.6%

1.8

112.6%

0.9

106.4%

EPS Quý

167

133.1%

47

-89.2%

189

22.7%

133

79.7%

-504

-113.3%

434

148.6%

154

112.7%

74

106.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại