menu
24hmoney
Tín hiệu
BHA (UPCOM)

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

(Bac Ha Hydropower Joint Stock Company)
17.00 -0.90 (-5.03%)

Cập nhật lúc 13:28:17 19/04

KL: 100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

79.3

60.1%

144.3

-15.5%

51.6

-43.6%

32.5

-42.7%

49.5

-22.8%

170.8

52.9%

91.6

83.1%

56.8

42.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

79.3

60.1%

144.3

-15.5%

51.6

-43.6%

32.5

-42.7%

49.5

-22.8%

170.8

52.9%

91.6

83.1%

56.8

42.1%

Giá vốn hàng bán

28.9

2%

28.4

0.1%

28.9

-2.5%

28.8

1.5%

29.5

-4.5%

28.4

-2.7%

28.2

-0.1%

29.2

-1.7%

Lợi nhuận gộp

50.4

151.6%

115.9

-18.6%

22.7

-64.2%

3.8

-86.4%

20

-44.3%

142.3

69.5%

63.4

190.4%

27.6

145.2%

Thu nhập tài chính

0.3

-5.2%

0.2

-15.2%

0.1

25,920%

0

5,965%

0.3

-27.5%

0.2

5,724%

0

-37.3%

0

-97.8%

Chi phí tài chính

17.4

15.2%

18.7

5.2%

19.4

-13.1%

17.9

24.3%

20.5

27.3%

19.7

41.3%

17.2

41.3%

23.6

1.2%

Chi phí tiền lãi

17.4

15.2%

18.7

5.2%

19.4

-13.4%

17.9

24.3%

20.5

27.3%

19.7

41.3%

17.1

41.3%

23.6

1.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

2.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.6

-34.9%

N/A

N/A

1.3

10%

1.9

12.1%

2.6

-50.6%

2.2

-93.4%

1.4

11.6%

2.2

-23.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

29.7

1,157%

94.9

-21.3%

2.1

-95.3%

-16

-996.8%

-2.8

-143.9%

120.6

145%

44.8

595.7%

1.8

112.4%

Thu nhập khác

1.1

-82.2%

2.2

N/A

0.1

N/A

1

N/A

6.1

17,773%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.2

-297.7%

-0.1

96.3%

-0

99.8%

-0

97%

-0

85.3%

-1.5

-297%

-0.6

78.3%

-0.6

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.9

-85.2%

2.1

244.4%

0.1

121%

1

279%

6.1

2,218%

-1.5

-5,288%

-0.6

78.1%

-0.6

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

30.6

845.7%

97

-18.6%

2.2

-95%

-15

-1,317%

3.2

-47.1%

119.2

142.2%

44.2

478.5%

1.2

108.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.3

-313.3%

3.8

67.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

0.6

229.1%

11.9

-927.3%

2.3

N/A

0.1

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3

-313.3%

3.8

67.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

0.6

229.1%

11.9

-927.3%

2.3

N/A

0.1

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

29.3

661.6%

93.2

-13.1%

2.2

-94.7%

-15

-1,381%

3.9

-31.8%

107.3

123.2%

41.9

459.1%

1.2

108.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

29.3

661.6%

93.2

-13.1%

2.2

-94.7%

-15

-1,381%

3.9

-31.8%

107.3

123.2%

41.9

459.1%

1.2

108.2%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

-194

-129.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

653

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại