menu
24hmoney
Tín hiệu
ATS (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

(Atesco Pharmaceutical Group Joint Stock Company)
18.30 +1.60 (+9.58%)

Cập nhật lúc 15:04:38 14/06

KL: 7,900 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

10.9

9.4%

13.3

9.7%

13.3

19.2%

11.3

11.8%

9.9

13.3%

12.2

7.3%

11.2

14.2%

10.1

8.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

10.9

9.4%

13.3

9.7%

13.3

19.2%

11.3

11.8%

9.9

13.3%

12.2

7.3%

11.2

14.2%

10.1

8.8%

Giá vốn hàng bán

10.2

-7.2%

12.7

-9.5%

12.7

-21.4%

10.8

-29%

9.5

-27.1%

11.6

-20.9%

10.5

-13.9%

8.4

4.7%

Lợi nhuận gộp

0.7

55.7%

0.6

14.4%

0.6

-13.2%

0.5

-70.7%

0.5

-64.8%

0.5

-68.3%

0.7

20.2%

1.7

239.6%

Thu nhập tài chính

0

-67.6%

0

427.2%

0

121.5%

0

-38.8%

0

-100%

0

-100%

0

-97%

0

-89%

Chi phí tài chính

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

100%

0

100%

0

-73.1%

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

100%

0

100%

0

-73.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

0.5

-12.9%

0.6

-25.6%

0.5

-0.7%

0.4

7.9%

0.4

9.5%

0.4

71.9%

0.5

-46%

0.5

-68.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

0.2

440.3%

0.1

-35.7%

0.1

-52.2%

0.1

-93.7%

0

-96.3%

0.1

-69.3%

0.2

0.7%

1.3

448.2%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.2

-4,061%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

98.9%

0

100%

-0

N/A

-0.7

-603.8%

Thu nhập khác, ròng

-0.2

-4,061%

N/A

N/A

N/A

N/A

0

102.7%

-0

98.9%

0

100%

-0

N/A

-0.7

-603.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

0.1

26%

0.1

-35.7%

0.1

-51.5%

0.1

-84.1%

0

-95%

0.1

246.8%

0.2

-0.7%

0.6

343.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0

-440.3%

0

35.7%

0

51.5%

0

96.8%

0

96.3%

0

N/A

0

0.7%

0.6

-1,217%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0

-440.3%

0

35.7%

0

51.5%

0

96.8%

0

96.3%

0

N/A

0

0.7%

0.6

-1,217%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0

-92.8%

0.1

-35.7%

0.1

-51.5%

0.1

3,682%

0

-94.5%

0.1

217.4%

0.1

-0.7%

0

-97.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0

-92.8%

0.1

-35.7%

0.1

-51.5%

0.1

3,682%

0

-94.5%

0.1

217.4%

0.1

-0.7%

0

-97.8%

EPS Quý

1

-88.9%

15

-34.8%

20

N/A

22

2,100%

9

-94.6%

23

221.1%

N/A

N/A

1

-96.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả