menu
24hmoney
Tín hiệu
AAA (HOSE)

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh

(An Phat Bioplastics Joint Stock Company)
9.50 -0.40 (-4.04%)

Cập nhật lúc 14:45:03 19/04

KL: 2,803,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,687.2

-21.3%

3,531.4

7.3%

2,792.3

-39%

3,617.6

-10.2%

3,415.8

-18.7%

3,291.4

-3.5%

4,578.7

40%

4,027.9

76.3%

Các khoản giảm trừ

2.6

72.3%

2.3

79.5%

0.9

75.6%

0.9

-421.9%

9.3

-208.6%

11.1

-431.2%

3.9

23.3%

0.2

77.6%

Doanh thu thuần

2,684.6

-21.2%

3,529.1

7.6%

2,791.3

-39%

3,616.7

-10.2%

3,406.6

-18.9%

3,280.3

-3.7%

4,574.9

40.1%

4,027.7

76.4%

Giá vốn hàng bán

2,375.5

29.6%

3,209.3

-8%

2,556.3

39.6%

3,370.5

7.3%

3,372.3

11.7%

2,972.1

3.8%

4,231

-45.9%

3,634

-77.7%

Lợi nhuận gộp

309.1

802.4%

319.7

3.8%

235

-31.6%

246.2

-37.5%

34.3

-91%

308.2

-3%

343.8

-5.5%

393.7

64.7%

Thu nhập tài chính

67.9

-11.7%

63.1

44.2%

61.4

-1.2%

47

48.6%

77

-1.5%

43.7

-21.6%

62.2

24.2%

31.6

-30.6%

Chi phí tài chính

67.3

21.3%

52.8

14.6%

59.4

-0.3%

56

-10%

85.4

-42.4%

61.9

-46.2%

59.2

-8.3%

50.9

-19.1%

Chi phí tiền lãi

48.5

15.8%

46.6

-15.5%

46.6

-29.9%

45.1

-13.2%

57.6

-57%

40.4

-23.3%

35.9

19.3%

39.9

-5.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

22.8

37.9%

11.9

-27.7%

3.6

-57.7%

14.6

-10.8%

16.5

130.5%

16.5

91.5%

8.4

166.9%

16.3

316.4%

Chi phí bán hàng

136

-5.1%

146.5

-4%

119

33.5%

109.4

48.8%

129.4

49%

140.8

29%

178.9

2.9%

213.7

-108.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

89.3

-20.3%

71.9

-23.7%

59.7

0.5%

66

-20.4%

74.3

-27.9%

58.1

-24.4%

60

-15.9%

54.9

-43.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

107.3

166.5%

123.5

14.8%

61.9

-46.8%

76.3

-37.5%

-161.3

-270.9%

107.6

13.5%

116.3

-8%

122.2

16.1%

Thu nhập khác

4.4

65.1%

6.7

339.1%

4.6

115.9%

3.2

215.3%

2.6

-16.9%

1.5

11.4%

2.1

-23.8%

1

-19.1%

Chi phí khác

-3.7

-194.1%

-3.1

27.6%

-2.5

36%

-0.2

14.6%

-1.2

-60.3%

-4.2

-59.4%

-3.9

67.3%

-0.3

31.2%

Thu nhập khác, ròng

0.7

-50%

3.6

232.6%

2.1

219.6%

2.9

301%

1.4

-41.9%

-2.7

-109.9%

-1.8

80.7%

0.7

-13.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

108

167.5%

127.1

21.1%

64

-44.1%

79.2

-35.5%

-159.9

-265.2%

104.9

12.1%

114.5

-2.3%

122.9

15.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

24.6

-515.5%

24.5

14.3%

15.8

31.6%

13.7

49%

5.9

111.7%

28.6

5.4%

23.1

-15.5%

26.8

-90.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

8.8

591.4%

1

183.8%

1.7

-8%

1.8

-523.7%

1.3

-94.7%

0.4

-90.9%

1.8

247.7%

0.4

116.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

15.8

-320.5%

23.5

16.8%

14.1

33.6%

15.4

41.5%

7.2

126.7%

28.3

-7.6%

21.3

-0.3%

26.4

-59.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

92.2

160.3%

103.5

35.1%

49.9

-46.5%

63.8

-33.9%

-152.8

-318.6%

76.6

13.9%

93.2

-2.9%

96.5

7.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.6

97.1%

4.5

238.4%

7.6

-2.4%

9.9

17.9%

-55

-688%

-3.2

-168.3%

7.8

-19.5%

8.4

-41.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

93.8

195.9%

99

24%

42.3

-50.5%

53.9

-38.8%

-97.7

-261.5%

79.9

27.8%

85.4

-1%

88.1

17.2%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại