menu
24hmoney

Bài của Tạ Ngọc Tân

Pro
TIPS đọc Volume để Nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt xu hướng thị trường !!!
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

30.60

+0.25 (+0.82%)

Biểu đồ mã HPG

36.10

+0.20 (+0.56%)

Biểu đồ mã SSI
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ