menu
24hmoney
Tín hiệu
HPG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

(Hoa Phat Group Joint Stock Company)
20.00 -0.40 (-1.96%)

Cập nhật lúc 14:45:42 20/03

KL: 22,988,900 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE