menu
24hmoney
310 người theo dõi
22 bài viết
773 điểm

Tiểu sử

- Ngày 13 tháng 9 năm 1988 sau khi ông về nước và đã cùng với 12 người khác, đứng đầu là Trương Gia Bình, sáng lập ra FPT. .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia