menu
24hmoney
1,506 người theo dõi
140 bài viết
7,509 điểm

Tiểu sử

Giám đốc Tư vấn Đầu tư Hội sở của Mirae Asset Việt Nam
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia