menu
24hmoney
1,725 người theo dõi
172 bài viết
18,715 điểm

Tiểu sử

Giám đốc Tư vấn đầu tư Hội sở CTCK Mirae Asset (Việt Nam) .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia