menu
24hmoney
Tín hiệu
MH3 (UPCOM)

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

(Binh Long Rubber Industrial Park Corporation)
34.00 +0.40 (+1.19%)

Cập nhật lúc 15:04:41 14/06

KL: 2,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

21.4

5.1%

92

333.1%

22.3

6.1%

19.8

-9.5%

20.3

11.9%

21.2

10.1%

21

24.4%

21.9

11.9%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

21.4

5.1%

92

333.1%

22.3

6.1%

19.8

-9.5%

20.3

11.9%

21.2

10.1%

21

24.4%

21.9

11.9%

Giá vốn hàng bán

14.7

-11.2%

76.2

-464.3%

14.8

-21.1%

12.6

-33.1%

13.2

-20.4%

13.5

-29.4%

12.2

-25.7%

9.4

10.4%

Lợi nhuận gộp

6.7

-6.1%

15.9

104.7%

7.5

-14.5%

7.2

-41.8%

7.1

-0.9%

7.7

-12.6%

8.8

22.6%

12.4

38%

Thu nhập tài chính

11

24.7%

12.2

39.9%

10.3

32%

9.8

34.1%

8.8

26.7%

8.7

20.8%

7.8

4%

7.3

-1.6%

Chi phí tài chính

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0

-18.8%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

-112.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.4

-29.9%

11.8

-59.9%

4

-12.1%

4.2

-171.1%

3.4

15.6%

7.4

-149%

3.6

-23.5%

5.8

412.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

13.2

5.8%

16.2

79.2%

13.8

6%

12.9

-49.7%

12.5

24%

9

-30.9%

13

10.7%

25.6

73.2%

Thu nhập khác

0.2

99.1%

0.2

56.7%

0.6

127.1%

0

28.7%

0.1

5.5%

0.2

-91.9%

0.3

101.6%

0

14.7%

Chi phí khác

N/A

N/A

-0

82.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

-0

69.3%

-0.1

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.2

109.2%

0.2

105.7%

0.6

392%

0

28.7%

0.1

0.4%

0.1

-93.6%

0.1

-6.9%

0

22.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

13.4

6.5%

16.4

79.6%

14.4

9.6%

12.9

-49.6%

12.6

23.8%

9.2

-38.3%

13.1

10.5%

25.6

73.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.7

-22.8%

3.8

-117%

2.6

-16.6%

2.3

35%

2.2

-18.5%

1.8

19.9%

2.2

-24.4%

3.5

-86.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.7

-22.8%

3.8

-117%

2.6

-16.6%

2.3

35%

2.2

-18.5%

1.8

19.9%

2.2

-24.4%

3.5

-86.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

10.7

3%

12.6

70.6%

11.8

8.1%

10.6

-52%

10.4

25%

7.4

-41.5%

10.9

8%

22.1

71.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

10.7

3%

12.6

70.6%

11.8

8.1%

10.6

-52%

10.4

25%

7.4

-41.5%

10.9

8%

22.1

71.2%

EPS Quý

446

-48.4%

1,050

70.5%

980

8.2%

-865

-147.1%

865

25%

616

-41.4%

906

7.9%

1,838

71.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả