menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Vũ

Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...

Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý anh chị nhà đầu tư một số cổ phiếu có tín hiệu mua vào phiên 07/08
1/ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UPCoM: VEA)
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...
2/ CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC)
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...
3/ CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE: TTA)
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...
4/ CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC)
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...
5/ CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO)
Khuyến nghị mua : Tổng hợp cổ phiếu tiềm năng phiên 07/08. . Phân Tích Chứng Khoán xin gởi đến quý  ...
!! Thông báo miễn trừ trách nhiệm !!
Đây chỉ là danh mục khuyến nghị tham khảo và chúng tôi không chịu tránh nhiệm cho bất cứ sự thua lỗ nào của đọc giả !
Nhà đầu tư lưu ý
45 Yêu thích
5 Bình luận 16 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ