10 dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019

Đồng Khoa

, ngày 22/12/2019 08:35 AM (GMT+7)

10 dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019

Chuyên mục : Chứng khoán

10 dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị khép lại năm 2019 đầy biến động với những dấu ấn quan trọng.