24hmoney

VN30F2203

1,484.70 +20.60 (+1.41%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 05/08

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 17/03/2022
KL NN mua (HĐ) 0
OI 547
KLGD (HĐ) 23
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -3.67
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm