24hmoney

VN30F2203

1,453.00 +17.70 (+1.23%)

Cập nhật lúc: 14:45:23 17/09

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 17/03/2022
KL NN mua (HĐ) 0
OI 114
KLGD (HĐ) 111
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -5.86
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm