24hmoney

VN30F2112

1,367.80 +13.30 (+0.98%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 14/05

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 16/12/2021
KL NN mua (HĐ) 80
OI 180
KLGD (HĐ) 157
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -9.64
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm