24hmoney

VN30F2109

1,270.00 -3.40 (-0.27%)

Cập nhật lúc: 14:46:04 13/04

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 16/09/2021
KL NN mua (HĐ) 0
OI 249
KLGD (HĐ) 106
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -8.13
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm