24hmoney
Biểu đồ Giá

DOW 30

Dow Jones Industrial Average

31,496.3

+572.16 (+1.85%)

2 ngày

NASDAQ

NASDAQ Composite

12,920.15

+196.68 (+1.55%)

2 ngày

S&P 500

S&P 500 - (CFD)

3,841.94

+73.47 (+1.95%)

2 ngày

HANG SENG

Hang Seng - (CFD)

29,098.29

-138.50 (-0.47%)

3 ngày

NIKKEI 225

Nikkei 225 - (CFD)

28,864.32

-65.79 (-0.23%)

3 ngày

SHANGHAI

Shanghai Composite

3,501.99

-1.50 (-0.04%)

3 ngày

FTSE 100

FTSE 100 - (CFD)

6,630.52

-20.36 (-0.31%)

3 ngày

DAX

DAX - (CFD)

13,920.69

-135.65 (-0.97%)

3 ngày

CAC 40

CAC 40

5,782.65

-48.00 (-0.82%)

2 ngày

KOSPI

KOSPI

3,026.26

-17.23 (-0.57%)

3 ngày

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store