menu
24hmoney
Đánh giá:
3
3,315 người theo dõi
133 bài viết
17,044 điểm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia
Tiến Dũng
Trong Q2/2023,  VNM đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 15,3 nghìn tỷ đồng (+4% svck, 11,5% so với quý trước) và 2,2 nghìn tỷ đồng (+10% svck; 20% so với quý trước). Doanh số bán hàng vẫn còn chững trong tháng 4/2023, nhưng đạt tăng trưởng trở lại trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023 nhờ vào mức nền thấp so với cùng kỳ năm trước. Tác động của chi phí tồn kho đối với nguyên liệu thô nhập khẩu thấp hơn sẽ bắt đầu có tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận gộp kể từ Q2/2023, nâng tỷ suất lợi nhuận gộp lên  40.5% (so với mức 38,8% trong Q1/2023) . Do đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ trong Q2/2023, so với mức nền thấp trong Q2/2022.