menu
24hmoney
2,771 người theo dõi
362 bài viết
187,959 điểm

Tiểu sử

Diễn giả Nguyễn Thành Tiến khởi điểm là một kỹ sư chuyên ngành xây dựng trải qua nhiều công việc kinh doanh khác nhau, cuối cùng ông đã gặt hái được thành công trong lĩnh vực đầu tư và đầu tư bất động sản.  .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia