menu
24hmoney
Tín hiệu
PTB (HOSE)

Công ty cổ phần Phú Tài

(Phu Tai Joint Stock Company)
44.80 -0.60 (-1.32%)

Cập nhật lúc 14:45:39 06/02

KL: 54,500 CP

Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần Phú Tài được chuyển đổi từ Công ty Phú Tài - Bộ Quốc phòng theo quyết định số 150/2004/QĐ-BQP ngày 10/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính thực đi vào hoạt động từ 01/01/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000054 ngày 30/12/2004 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Công ty được chấp thuận niêm yết từ 20/05/2011 tại sở GD chứng khoán TP HCM
Địa chỉ: Số 278 đường Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
MST: 4100259236
Điện thoại: +84 256 3847668
Fax: +84 256 3847556
Mã doanh nghiệp: 4100259236

Thống kê các cổ đông lớn PTB

Lê Vỹ (12.94%)

Lê Văn Thảo (8.25%)

Lê Văn Lộc (6.08%)

Nguyễn Sỹ Hòe (5.86%)

Trần Thanh Cung (4.27%)

Võ Thị Hoài Châu (Vợ của ông Lê Vỹ) (2.74%)

Phan Quốc Hoài (1.91%)

Đoàn Minh Sơn (0.74%)

Nguyễn Đức Thắng (0.71%)

Đỗ Xuân Lập (0.49%)

Các cổ đông khác (56.01%)

Ban lãnh đạo PTB

Họ tên Chức vụ Năm sinh

Lê Vỹ (12.94%)

Chủ tịch HĐQT

1958

Đỗ Xuân Lập (0.49%)

Thành viên HĐQT

-

Lê Văn Lộc (6.08%)

Thành viên HĐQT

1973

Trần Thanh Cung (4.27%)

Thành viên HĐQT

1957

Phan Quốc Hoài (1.91%)

Thành viên HĐQT

1967

Trần Hữu Đức

Thành viên HĐQT

-

Nguyễn Sỹ Hòe (5.86%)

Thành viên HĐQT

1970

Lê Văn Thảo (8.25%)

Thành viên HĐQT

1971

Huỳnh Thị Huệ

Phụ trách quản trị

-