menu
24hmoney
PTB (HOSE)

Công ty cổ phần Phú Tài

(Phu Tai Joint Stock Company)
46.00 +1.10 (+2.45%)

Cập nhật lúc 14:45:28 27/01

KL: 346,300 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên PTB

Giá trần 48.00
Giá TC 44.90
Giá sàn 41.80
NN mua 15,800
Cao nhất 46.00
Trung bình 45.55
Thấp nhất 45.00
NN bán 5,000
Dư mua
Dư bán
300 45.8
46 9,400
1,900 45.75
46.1 1,100
1,400 45.65
46.15 1,300
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới