menu
24hmoney
PTB (HOSE)

Công ty cổ phần Phú Tài

(Phu Tai Joint Stock Company)
46.00 +1.10 (+2.45%)

Cập nhật lúc 14:45:28 27/01

KL: 346,300 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE