menu
24hmoney
Tín hiệu
PTB (HOSE)

Công ty cổ phần Phú Tài

(Phu Tai Joint Stock Company)
58.30 -0.30 (-0.51%)

Cập nhật lúc 11:26:40 06/12

KL: 52,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

1,186.9

-23.1%

1,474.4

-22.4%

1,409.5

-18.2%

1,724.9

-2%

1,544.4

-10.8%

1,899

17.8%

1,722.5

22.6%

1,761

10.5%

Các khoản giảm trừ

0.1

-103.1%

0.1

91%

0

99.6%

2.1

-50.3%

2.4

600.8%

1.1

-1,970%

3.5

-220.1%

1.4

-3,221%

Doanh thu thuần

1,186.9

-23.3%

1,474.3

-22.3%

1,409.5

-18%

1,722.8

-2.1%

1,546.8

-10.6%

1,897.9

17.8%

1,719

22.5%

1,759.6

10.4%

Giá vốn hàng bán

924.6

23.4%

1,159.7

18.9%

1,124.9

14.8%

1,388.8

-0.3%

1,207.5

8.1%

1,429.3

-12.4%

1,320

-22%

1,385

-8.6%

Lợi nhuận gộp

262.3

-22.7%

314.6

-32.9%

284.6

-28.7%

334

-10.8%

339.3

-18.7%

468.6

37.8%

399

24.1%

374.6

17.4%

Thu nhập tài chính

12.1

8.7%

5.3

-49.6%

4.3

-61%

11.9

-2.3%

11.1

-46.1%

10.6

-46.3%

11.1

26.9%

12.2

52.8%

Chi phí tài chính

43.1

-2.1%

32.7

15.5%

36.1

-10.2%

57

-42.9%

42.2

-40.9%

38.7

-45.1%

32.7

-38.3%

39.9

-89.7%

Chi phí tiền lãi

27.7

18.6%

29.6

-13.7%

32.5

-9.3%

23.8

19.9%

34

-28.6%

26.1

-25.4%

29.8

-35.1%

29.7

-47.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

85

30.6%

110.8

28.4%

116.5

22.7%

134.5

6.1%

122.4

26.1%

154.7

-20.4%

150.7

-33.3%

143.2

-19.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

45.4

21.3%

48.5

18.8%

60.5

-22.6%

69.6

-36.2%

57.7

-71.9%

59.7

-12.1%

49.3

27.5%

51.1

7.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

100.9

-21.2%

127.8

-43.5%

75.8

-57.2%

84.9

-44.4%

128

-38.6%

226.1

49.2%

177.4

41.4%

152.7

16.7%

Thu nhập khác

4.1

-82.7%

1

-96.8%

6.1

18.9%

8.2

-44%

23.7

648.4%

31.5

275.4%

5.1

9.3%

14.7

-18.3%

Chi phí khác

-10.5

-124.7%

-4.8

92.4%

-5.4

-123.3%

-3

69.5%

-4.7

-46.8%

-63.6

-4,658%

-2.4

42.5%

-9.8

-459%

Thu nhập khác, ròng

-6.4

-133.7%

-3.8

88.1%

0.7

-75.4%

5.2

7.4%

19

94,226%

-32.1

-554%

2.7

487.2%

4.9

-70%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

94.4

-35.8%

124

-36.1%

76.5

-57.5%

90.1

-42.8%

147.1

-29.5%

194

22.4%

180.1

43%

157.5

7.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

17

38.1%

21.5

39.9%

12.6

64.7%

13.7

46.5%

27.4

34.4%

35.8

-24.8%

35.7

-48.5%

25.7

-8.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

-93.2%

0.4

-149.7%

1.5

-224.1%

0.5

119.9%

1.1

1,561%

0.8

136.3%

1.2

99.8%

2.4

-19,566%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16.9

35.8%

21.9

37.4%

14.1

58.9%

13.3

52.9%

26.4

36.9%

35

-13.1%

34.4

-47.1%

28.1

-18.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

77.5

-35.8%

102.1

-35.8%

62.4

-57.2%

76.9

-40.6%

120.7

-27.6%

159

24.6%

145.6

42.1%

129.4

4.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.9

-80.3%

0.7

-82.5%

-0.3

-105.5%

1.5

-67.3%

4.8

262.7%

3.9

-20.7%

5.1

50.6%

4.5

-19.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

76.6

-33.9%

101.4

-34.6%

62.6

-55.4%

75.4

-39.6%

115.9

-29.9%

155.2

26.4%

140.6

41.8%

124.9

6%

EPS Quý

1,184

-30.5%

1,490

15.1%

921

-69.8%

1,108

-58.9%

1,704

-52.3%

1,295

-51.5%

3,052

43.1%

2,697

7.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại