menu
24hmoney

Bài của Stephen Trí

Pro
[VIDEO] VN-INDEX 14/09/2023: Té nước theo mưa - Bảng điện lag
Thị trường lại xuất hiện đợt xả lớn khi lượng hàng bắt đáy T+ về tài khoản. Thời gian nắm giữ cổ phiếu càng ngắn tức là kỳ vọng càng thấp. Các phiên đảo chiều giảm với thanh khoản lớn cho thấy quan điểm bán ra vẫn đang chiếm ưu thế.
Nhà đầu tư lưu ý
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ