menu
24hmoney
Tín hiệu
BSI (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(BIDV Securities Joint Stock Company)
53.80 -0.40 (-0.74%)

Cập nhật lúc 13:10:01 28/02

KL: 229,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

269.4

8.8%

386

52%

316.4

24.1%

287.2

-13.6%

247.5

-40%

254

-20.6%

255

-23.3%

332.5

24%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

68.2

-5.2%

96.8

34%

67.7

-22.8%

53.4

-54.4%

71.9

-54.9%

72.2

-39.3%

87.6

-30.2%

117

3.9%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

0.1

-98.7%

0.2

250.9%

0.1

-6%

0.1

-66%

5.1

1,244%

0.1

-6%

0.1

6.4%

0.2

11.9%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

2.9

-7.8%

4

7.8%

2.9

-27.6%

3.2

-36.6%

3.2

-52.1%

3.7

-50.1%

4

-2.2%

5

-5.9%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

269.4

8.8%

386

52%

316.4

24.1%

287.2

-13.6%

247.5

-40%

254

-20.6%

255

-23.3%

332.5

24%

Chi phí hoạt động kinh doanh

99.7

41.1%

148.2

-2%

92.5

52.1%

110.4

26.6%

169.3

19.5%

145.4

-8.8%

193

-30.6%

150.5

-3.9%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

169.8

116.9%

237.8

119%

223.8

261.5%

176.8

-2.9%

78.3

-61.3%

108.6

-41.7%

61.9

-66.4%

182.1

47.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

48.6

-23%

37.8

-4.4%

39.5

-320.1%

40.4

-23.1%

39.6

33.9%

36.2

-69.9%

9.4

56.4%

32.8

-34.4%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

80.4

312.2%

152.6

356.6%

154.5

48,944%

121.5

27%

19.5

-78.4%

33.4

-74.1%

0.3

-99.8%

95.7

35.8%

Thu nhập khác

0

169.3%

0

-3.7%

0

N/A

0

N/A

0

-76.8%

0

437.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

-191.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0

169.3%

0

-3.7%

-0

20.5%

0

N/A

0

5%

0

437.3%

-0

-142.5%

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

80.5

312.1%

152.6

356.4%

154.5

49,289%

121.5

27%

19.5

-78.4%

33.4

-74.1%

0.3

-99.8%

95.7

35.8%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

19

-272.3%

34.3

-390%

24.2

-285.8%

23.3

-88.1%

5.1

67.1%

7

71.6%

6.3

78.5%

12.4

-33.5%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

2.9

61.2%

4.4

157.2%

6.7

N/A

0.5

N/A

1.8

N/A

7.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

64.4

296.4%

122.7

552.7%

123.6

2,172%

97.7

17.3%

16.2

-78.3%

18.8

-82%

-6

-105.1%

83.3

36.2%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

64.4

296.4%

122.7

552.7%

123.6

2,172%

97.7

17.3%

16.2

-78.3%

18.8

-82%

-6

-105.1%

83.3

36.2%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

331

182.9%

642

316.9%

629

1,383%

552

-19.4%

117

-81%

154

-82.1%

-49

-105.1%

685

36.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại