menu
24hmoney
Tín hiệu
VCI (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap

(Viet Capital Securities Joint stock company)
48.50 -3.60 (-6.91%)

Cập nhật lúc 14:45:07 15/04

KL: 9,036,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

805.7

1.2%

666.7

27.8%

500.9

-51.9%

499.2

-37.3%

796.1

-29.7%

521.6

-43.3%

1,041.9

18.8%

796.6

2.4%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

147.3

-29.8%

159.7

14.1%

139.5

-55%

88.9

-74.7%

209.7

-1.9%

140

-48.3%

309.7

48%

351.8

115.4%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

3.5

28.9%

2.5

61.2%

3.5

88%

3.3

143.2%

2.7

5.5%

1.6

-36.9%

1.9

37.9%

1.4

-67.6%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

4.9

2.8%

3.1

74.3%

2.1

-17.3%

1.9

0.7%

4.8

14.6%

1.8

-6.5%

2.5

33.9%

1.9

19.3%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.2

25.2%

0.1

10.7%

0.1

-23.5%

0.8

1,187%

0.1

-10.4%

0.1

-99.4%

0.1

-38.8%

0.1

-43.6%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

805.7

1.2%

666.7

27.8%

500.9

-51.9%

499.2

-37.3%

796.1

-29.7%

521.6

-43.3%

1,041.9

18.8%

796.6

2.4%

Chi phí hoạt động kinh doanh

419.4

19.1%

268.4

-27.6%

140.9

73.4%

234.9

-68.4%

518.3

-57.6%

210.3

47.1%

530.5

-108.6%

139.5

59.6%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

386.3

39%

398.3

28%

359.9

-29.6%

264.3

-59.8%

277.9

-65.4%

311.3

-40.4%

511.4

-17.9%

657.1

52%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

47.9

-163.9%

27.1

-26.9%

20.7

-110.9%

26.7

2.7%

18.2

82.1%

21.3

24.5%

9.8

71.9%

27.5

-16.8%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

149.1

357.6%

209.5

36.7%

130.6

-57.8%

80.8

-84.5%

32.6

-94.4%

153.2

-61.6%

309.6

-38.6%

520.7

43%

Thu nhập khác

0

-97.3%

0.1

N/A

0

-100%

0

N/A

0.6

811.5%

N/A

N/A

43.9

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0

99.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.8

-2,785%

N/A

N/A

-0

56.8%

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0

106.3%

0.1

N/A

0

-100%

0

N/A

-0.2

-616.5%

N/A

N/A

43.9

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

149.1

360.6%

209.6

36.8%

130.6

-63%

80.8

-84.5%

32.4

-94.5%

153.2

-61.6%

353.5

-29.8%

520.7

43.1%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

7.6

64.4%

33.2

30.2%

9.9

87.8%

13.7

86.4%

21.3

78.7%

47.5

21.6%

81.2

-5.9%

101

-38.7%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

18.6

-207.3%

2.6

-84.8%

3.9

-113.6%

6

334.8%

17.3

202.4%

17

287.7%

28.4

268.2%

2.5

-432%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

123

332.4%

179

45.9%

116.9

-61.1%

73.1

-82.5%

28.4

-93.9%

122.7

-62.7%

300.7

-26.7%

417.2

42.9%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

123

332.4%

179

45.9%

116.9

-61.1%

73.1

-82.5%

28.4

-93.9%

122.7

-62.7%

300.7

-26.7%

417.2

42.9%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại