VNM ETF mua mạnh POW, SBT, MSN và GEX

Nguyễn Thanh Cường

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:06 PM (GMT+7)

VNM ETF mua mạnh POW, SBT, MSN và GEX

VNM ETF mua mạnh POW, SBT, MSN và GEX

Trong tuần kết thúc đảo danh mục quý 2/2020, Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua mạnh cổ phiếu POW, SBT, MSN và GEX.