menu
24hmoney
Tín hiệu
GEX (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

(Gelex Group Joint Stock Company)
23.35 -0.05 (-0.21%)

Cập nhật lúc 14:44:40 08/12

KL: 19,572,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

7,523.3

6.9%

8,032

-12.1%

6,437.8

-25.9%

7,408.2

-22%

7,040.2

15.2%

9,133.2

4.4%

8,682.1

95.4%

9,494.6

60.3%

Các khoản giảm trừ

36.1

-36.8%

36.3

43.2%

27.8

24.4%

46.8

30.2%

26.4

60.4%

63.9

-41.5%

36.7

-20.6%

67.1

-95.8%

Doanh thu thuần

7,487.2

6.8%

7,995.7

-11.8%

6,410

-25.9%

7,361.4

-21.9%

7,013.8

16.1%

9,069.3

4.2%

8,645.4

95.9%

9,427.5

60.1%

Giá vốn hàng bán

6,092.5

-7.1%

6,308.1

10.9%

5,141.3

24.6%

6,050.3

23.4%

5,687.5

-11.9%

7,078.7

3.3%

6,815.3

-74.8%

7,902.6

-57%

Lợi nhuận gộp

1,394.7

5.2%

1,687.6

-15.2%

1,268.7

-30.7%

1,311.2

-14%

1,326.3

38.2%

1,990.6

44.2%

1,830.1

255.2%

1,524.9

78.2%

Thu nhập tài chính

196.9

17.5%

105.9

-27.9%

79.2

-67.7%

166.3

-55.9%

167.6

-35.8%

146.9

-53%

245

18.3%

377

500%

Chi phí tài chính

533.8

-27.8%

331.9

60.2%

608.1

-19.7%

506.8

-1.1%

417.8

-20.9%

833.2

-96.7%

508

-66.7%

501.5

-82.5%

Chi phí tiền lãi

358.8

-12.9%

350.1

-0.8%

343.8

6.8%

340.2

-3.1%

317.8

-28.7%

347.2

-10.8%

368.9

-67.5%

329.8

-70.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1

104.3%

39.6

25.4%

7.4

-82.9%

-14.2

-137.3%

-22.4

-206.1%

31.6

-24.3%

43

-66%

38

-35.2%

Chi phí bán hàng

293.5

10.6%

298.2

15.5%

237

16.6%

325

0.2%

328.2

-57.4%

352.7

-27.1%

284.1

-245.3%

325.8

-140.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

375.5

17%

315.5

21.6%

364.1

16%

364.2

23.5%

452.3

-42.3%

402.6

-11.9%

433.5

-228.9%

476.2

-155%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

389.8

42.6%

887.6

52.9%

145.9

-83.7%

267.3

-58%

273.3

-26.2%

580.6

-13.9%

892.4

170.5%

636.6

67.5%

Thu nhập khác

16.6

-75%

2.2

-80.1%

13

-50.2%

55

1,111%

66.2

2.6%

11

-62.8%

26.1

466.4%

4.5

-75.9%

Chi phí khác

-32.3

43.8%

-19.5

-152.8%

-15.1

12.4%

4.1

396.5%

-57.5

-89.4%

-7.7

71.2%

-17.3

-1,877%

-1.4

61.9%

Thu nhập khác, ròng

-15.7

-280.9%

-17.3

-627.3%

-2.1

-124.4%

59

1,766%

8.7

-74.5%

3.3

20%

8.8

136.2%

3.2

-79.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

374

32.6%

870.4

49.1%

143.8

-84%

326.3

-49%

282

-30.2%

583.9

-13.7%

901.2

170.1%

639.7

61.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

179.2

-147.7%

210.6

-9.1%

115.4

44.2%

60.8

43.7%

72.3

12.1%

193.1

-30.1%

206.7

-300.4%

108

-62.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

63.4

465.5%

8

-4,384%

5.9

849.6%

18.1

34.6%

11.2

-48.9%

0.2

116.7%

0.8

-108.5%

27.6

-643.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

115.8

-89.4%

218.6

-13.3%

109.5

47.2%

78.9

41.9%

61.1

-1.2%

192.9

-29%

207.5

-390.4%

135.7

-93.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

258.2

16.9%

651.8

66.7%

34.3

-95%

247.4

-50.9%

220.8

-35.8%

391

-25.9%

693.8

138.1%

504.1

55.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

136.2

-34%

330.7

-12.5%

126.6

-70.3%

163.4

-44.9%

206.3

96.8%

377.9

105.4%

425.7

1,042%

296.7

312%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

122

740.8%

321.1

2,359%

-92.3

-134.4%

84

-59.5%

14.5

-93.9%

13.1

-96.2%

268.1

5.5%

207.4

-18%

EPS Quý

143

741.2%

377

2,413%

-108

-134.3%

99

-59.4%

17

-96%

15

-97.9%

315

-40.2%

244

-53.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại