menu
24hmoney
Tín hiệu
NAV (HOSE)

Công ty Cổ phần Nam Việt

(Nam Viet Joint Stock Company )
15.50 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 10:56:37 06/12

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

34.3

211.4%

31

-13.1%

36.3

173.1%

40.5

15.4%

11

217.2%

35.7

187%

13.3

29.8%

35.1

102.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

34.3

211.4%

31

-13.1%

36.3

173.1%

40.5

15.4%

11

217.2%

35.7

187%

13.3

29.8%

35.1

102.8%

Giá vốn hàng bán

30.2

-323.6%

27.1

11.6%

32.1

-218.2%

36.9

-10%

7.1

-616%

30.6

-247.9%

10.1

-40.7%

33.5

-145%

Lợi nhuận gộp

4.1

5.9%

3.9

-22.3%

4.2

31.8%

3.6

129.1%

3.9

56.9%

5.1

39.4%

3.2

4.4%

1.6

-56.4%

Thu nhập tài chính

6.4

6.1%

1.2

-9.4%

1

-41.3%

7.7

-26.3%

6

200%

1.3

-45.2%

1.7

-29.6%

10.4

25.3%

Chi phí tài chính

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

0

76.5%

0

52.9%

0

9.3%

0

9.3%

0

9.3%

0

93.3%

0

90.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1

-1.4%

1.9

-28.5%

1.6

-1.1%

2.2

5.1%

2.1

-43%

1.5

9.8%

1.6

8.2%

2.4

38.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

8.3

7.7%

3.2

-33.7%

3.6

9.3%

9

-6%

7.7

161.1%

4.9

11.9%

3.3

-8%

9.6

23.9%

Thu nhập khác

0.5

-63%

0

100%

0

-100%

0

265.3%

1.4

N/A

-0.7

-359.9%

0.9

N/A

0

-100%

Chi phí khác

N/A

N/A

-0

-100.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.3

N/A

0.7

210.3%

-0.7

-754.7%

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.5

-52.7%

-0

90.2%

0

-100%

0

265.3%

1.1

N/A

-0

90.5%

0.2

331.8%

0

100%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.8

0.5%

3.2

-33.3%

3.6

3%

9

-6%

8.8

196.8%

4.8

20.9%

3.5

0.1%

9.6

35.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.7

-1.1%

0.6

33.3%

0.7

-3%

0.4

-186.9%

0.7

-22.2%

1

-20.9%

0.7

-0.1%

0.5

138.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.7

-1.1%

0.6

33.3%

0.7

-3%

0.4

-186.9%

0.7

-22.2%

1

-20.9%

0.7

-0.1%

0.5

138.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

8.1

0.4%

2.6

-33.3%

2.9

3%

8.6

-14.8%

8.1

240.4%

3.9

20.9%

2.8

0.1%

10.1

73.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

8.1

0.4%

2.6

-33.3%

2.9

3%

8.6

-14.8%

8.1

240.4%

3.9

20.9%

2.8

0.1%

10.1

73.7%

EPS Quý

942

0.3%

302

-33.2%

335

3.1%

1,000

-14.8%

939

217.2%

452

29.1%

325

-6.9%

1,174

61.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại