KÊNH THÔNG TIN, ĐỐI THOẠI CHÍNH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Gelex

Mã CK: GEX (HOSE)

23.35 -0.05 (-0.21%)

Cập nhật lúc 07:44:40 08/12/2023

KL: 19,572,500 CP

Xem tổng quan mã CK
Tin từ DN
Tin báo chí
Tin đính chính
Báo cáo TC

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

11/11/2023

18 Yêu thích
20 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

25/09/2023

5 Yêu thích
3 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

21/09/2023

9 Yêu thích
41 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

08/08/2023

5 Yêu thích
19 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

26/07/2023

26 Yêu thích
32 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

30/03/2023

53 Yêu thích
44 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ