KÊNH THÔNG TIN, ĐỐI THOẠI CHÍNH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Gelex

Mã CK: GEX (HOSE)

23.30 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 01:30:04 21/05/2024

KL: 0 CP

Xem tổng quan mã CK
Tin từ DN
Tin báo chí
Tin đính chính
Báo cáo TC

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

28/03/2024

22 Yêu thích
56 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

27/03/2024

12 Yêu thích
34 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

06/03/2024

15 Yêu thích
30 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

01/03/2024

3 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

30/01/2024

8 Yêu thích
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

30/01/2024

7 Yêu thích
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

29/12/2023

19 Yêu thích
37 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

15/12/2023

3 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

01/12/2023

2 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Gelex

Tin chính thức từ DN

01/12/2023

8 Yêu thích
20 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ