VN-Index xuống mức thấp nhất 50 tuần: Chưa nên bắt đáy?

Bá Phú

, ngày 02/02/2020 07:03 AM (GMT+7)

VN-Index xuống mức thấp nhất 50 tuần: Chưa nên bắt đáy?

VN-Index xuống mức thấp nhất 50 tuần: Chưa nên bắt đáy?

Quan điểm chung của giới phân tích là nên đứng ngoài quan sát thị trường thay vì lao vào bắt "đáy". Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao là khuyến nghị hàng đầu được đưa ra.