Thoái vốn dồn dập về đích?

Ngô Đức Phòng

Thứ ba, ngày 19/11/2019 07:24 AM (GMT+7)

Thoái vốn dồn dập về đích?

Chuyên mục : Chứng khoán

Thoái vốn dồn dập về đích?

Nhìn vào các thương vụ thoái vốn lớn từ đầu 2019 đến nay có thể thấy hầu như tất cả các thương vụ được thị trường kỳ vọng thì kết quả thoái vốn lại diễn ra èo uột.