menu
24hmoney
Tín hiệu
BMP (HOSE)

Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh

(Binh Minh Plastics Joint-stock Company)
58.30 -0.10 (-0.17%)

Cập nhật lúc 14:45:48 29/03

KL: 15,800 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên BMP

Giá trần 62.40
Giá TC 58.40
Giá sàn 54.40
NN mua 200
Cao nhất 58.70
Trung bình 58.37
Thấp nhất 58.10
NN bán 5,300
Dư mua
Dư bán
10,400 58.3
58.4 3,000
10,900 58.2
58.5 3,100
7,900 58.1
58.6 100
29,200
6,200
Thống kê khớp lệnh BMP
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:27:32

58.3

-0.10

100

B

14:27:02

58.4

0.00

1,000

M

14:15:33

58.2

-0.20

300

B

14:15:33

58.3

-0.10

500

B

13:56:22

58.1

-0.30

300

B

13:56:22

58.3

-0.10

100

B

13:56:22

58.3

-0.10

200

B

13:56:22

58.3

-0.10

400

B

13:44:02

58.4

0.00

1,000

-

13:44:02

58.4

0.00

100

-

13:20:49

58.4

0.00

1,000

-

13:20:49

58.4

0.00

500

-

13:20:00

58.3

-0.10

500

M

13:20:00

58.3

-0.10

500

M

13:20:00

58.3

-0.10

100

M

13:07:33

58.1

-0.30

300

B

13:07:33

58.1

-0.30

100

B

13:07:33

58.1

-0.30

500

B

13:05:40

58.2

-0.20

100

B

13:05:40

58.2

-0.20

2,000

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới