menu
24hmoney
Tín hiệu
BMP (HOSE)

Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh

(Binh Minh Plastics Joint-stock Company)
111.10 -1.70 (-1.51%)

Cập nhật lúc 14:14:05 20/05

KL: 277,000 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,018

-29.8%

1,466.5

3.7%

935.9

-37.5%

1,347.5

-13.5%

1,449.9

7.2%

1,414.8

-0.6%

1,498.8

183.5%

1,558.3

6.9%

Các khoản giảm trừ

15.1

-51.2%

12.1

-74.5%

9.8

-227.7%

11

-241.7%

10

-199.1%

6.9

-83.2%

3

-83.9%

3.2

32.6%

Doanh thu thuần

1,002.9

-30.4%

1,454.5

3.3%

926.1

-38.1%

1,336.5

-14.1%

1,439.9

6.7%

1,407.9

-0.9%

1,495.8

183.8%

1,555.1

7.1%

Giá vốn hàng bán

577.8

34.7%

863.7

7.4%

527.7

50.8%

763.8

34.4%

885.3

14.1%

933

18%

1,073

-113.1%

1,164.2

8%

Lợi nhuận gộp

425.1

-23.4%

590.8

24.4%

398.4

-5.8%

572.7

46.5%

554.6

73.8%

474.9

68.4%

422.8

1,697%

390.9

109.4%

Thu nhập tài chính

19.1

-17.2%

29.3

61.3%

32.2

146.8%

34

179.5%

23

94.5%

18.2

33.8%

13

26%

12.2

-29.3%

Chi phí tài chính

28.2

30.1%

42.7

-9.8%

25.5

37.8%

36.9

10.9%

40.4

-11.6%

38.9

4.1%

41.1

-220.8%

41.4

-4%

Chi phí tiền lãi

0

25.3%

0

-26%

0

-32%

0

-141.2%

0

73.9%

0

42.4%

0

-1.3%

0

315.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.3

-62%

-1.1

-1,594%

-0.5

85.3%

-0.4

43.1%

-0.2

-180.3%

0.1

121.1%

-3.4

-2,134%

-0.7

-191.9%

Chi phí bán hàng

150.8

6%

223.9

-90.9%

118.7

9.7%

173.2

-19.5%

160.3

-46.3%

117.3

-40.4%

131.5

-248.5%

145

-76.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

28.2

-7.4%

36.8

-41.4%

15.2

62.9%

28.6

19.1%

26.2

1.1%

26.1

7%

41

-158.4%

35.4

-12.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

236.7

-32.5%

315.5

1.5%

270.6

23.6%

367.5

103.5%

350.5

120.7%

310.8

117.2%

219

777.1%

180.6

252.4%

Thu nhập khác

0.8

52%

3.8

234.7%

0.9

-31.8%

0.9

-21.2%

0.5

0.2%

1.1

117%

1.3

3,447%

1.1

9.3%

Chi phí khác

0

100%

-0.1

52.9%

-2.8

-467.2%

-0

51.2%

-0

82.7%

-0.2

-13,443%

-0.5

-7,525%

-0

-2,753%

Thu nhập khác, ròng

0.8

55.3%

3.7

295.5%

-1.9

-348%

0.9

-21.2%

0.5

11.7%

0.9

79.6%

0.8

2,550%

1.1

9.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

237.4

-32.4%

319.2

2.4%

268.7

22.3%

368.4

102.7%

351

120.4%

311.8

117.1%

219.8

780.1%

181.7

247.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

48

31%

67.6

-8.2%

60.4

-35.2%

74.2

-107.1%

69.5

-109.8%

62.5

-165.6%

44.7

-801%

35.8

-249.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.4

164.6%

5.3

710.4%

0.5

712.8%

0.5

170.3%

0.7

-151.1%

0.9

84.7%

0.1

418.8%

0.7

-227.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

47.5

32.3%

62.3

1.6%

59.9

-34.2%

73.7

-102.2%

70.2

-120.8%

63.3

-117.2%

44.6

-802.3%

36.5

-249.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

189.9

-32.4%

256.9

3.4%

208.8

19.2%

294.6

102.8%

280.7

120.3%

248.4

117.1%

175.1

774.7%

145.2

247.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

189.9

-32.4%

256.9

3.4%

208.8

19.2%

294.6

102.8%

280.7

120.3%

248.4

117.1%

175.1

774.7%

145.2

247.2%

EPS Quý

2,319

-32.4%

3,138

3.4%

2,551

19.3%

3,598

102.8%

3,430

120.3%

3,035

117.1%

2,139

774.8%

1,774

247.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại