24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Phạm Hà

Chứng khoán MB (MBS): Lãi trước thuế 336 tỷ đồng, vượt 68% kế hoạch 2020

Chuyên mục: Chứng khoán
Chứng khoán MB (MBS): Lãi trước thuế 336 tỷ đồng, vượt 68% kế hoạch 2020

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS - HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Cụ thể, quý IV/2020, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của MBS đạt 355 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong kỳ, doanh thu của các nghiệp vụ đều tăng, đặc biệt là doanh thu mảng môi giới chứng khoán tăng gần 69 tỷ đồng, tương đương tăng 113% so với cùng kỳ. Doanh thu ký quỹ và các doanh thu khác tăng 7,47 tỷ đồng dẫn đến tổng doanh thu tăng 27,15%, đạt 357,6 tỷ đồng.
Tổng chi phí trong kỳ của MBS cũng tăng 37,35 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 16,74%. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu nhiều hơn tốc độ tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 66,65% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 98 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của MBS đạt 1.115,5 tỷ đồng, tăng 18,% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 336 tỷ đồng và 269 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 17%.
Năm 2020, MBS đề ra kế hoạch đạt doanh thu 720 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến hết năm 2020, nợ phải trả của MBS đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 61% so với con số đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 96%. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 829 tỷ đồng lên 2.207 tỷ đồng.
Tổng tài sản của MBS tại ngày 31/12/2020 đạt 7.015,6 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu margin, các khoản phải thu UT, các khoản tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 25/1, cổ phiếu MBS đóng cửa tại mức giá 22.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,78%. Khối lượng giao dịch gần 2,4 triệu đơn vị.
Quỳnh Lê
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484