menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Môi giới chứng khoán

Khoản 20, Điều 6 Luật chứng khoán sử đổi năm 2010 quy định: "Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng." Có thể hiểu môi giới chứng khoán là đơn vị làm việc trực tiếp với nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ thực hiện mọi giao dịch trực tiếp với công ty môi giới và công ty môi giới sẽ làm việc với trung tâm lưu ký CK, sở GDCK tương ứng để hoàn thiện các thủ tục mua bán này.Một số công ty môi giới chứng khoán lớn Việt Nam hiện nay: VNDirect, SSI...

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán